Ókor

Egyetemes zsinatok

1. Niceai zsinat

325

1. Konstantinápolyi zsinat

381

Efezusi zsinat

431

Kalkedóni zsinat

451

2. Konstantinápolyi zsinat

553

3. Konstantinápolyi zsinat

680 - 681

Eretnekségek

arianizmus

325

Teológiai-krisztológiai eretnekség, amely szerint Isten csak egy személy, az Atya, a Fiú csak Isten első, félisteni teremtménye, a Szentlélek pedig csak Isten személytelen ereje.
Elítélte 325-ben az 1. Nicaeai zsinat.

apollinarizmus

381

Krisztológiai eretnekség, amely szerint Krisztusban az emberi értelem helyett az isteni Logosz volt.
Elítélése az 1. Konstantinápolyi zsinaton.

nesztorianizmus

431

Krisztológiai eretnekség, amely szerint Krisztus isteni és emberi természete külön maradt, és szinte két külön alanyként működött.
Elítélte 431-ben az Efezusi zsinat.

monofizitizmus

451

Krisztológiai eretnekség, amely szerint Krisztusnak csak egy természete volt, mert az isteni és az emberi természet teljesen összeolvadt benne: az isteni magába olvasztotta isteni és az emberi természet teljesen összeolvadt benne: az isteni magába olvasztotta az emberit.
Elítélte 451-ben a Kalkedóni zsinat.

monotheletizmus

680

Krisztológiai eretnekség, amely a monofizitizmusból fakad; eszerint Krisztusnak csak egy, isteni akarata volt, emberi nem.
Elítélte 680-ban a 3. Konstantinápolyi zsinat.