OT Survey

Minor Prophets (Israel)

Jonah

800 BC - 750 BC

Amos

760 BC - 750 BC

Hosea

753 BC - 715 BC

Nahum

663 BC - 612 BC

Minor Prophets (Judah)

Micah

750 BC - 686 BC

Zephaniah

640 BC - 600 BC

Joel

609 BC - 586 BC

Habakkuk

608 BC - 605 BC

Haggai

590 BC - 510 BC

in his 70s, his messages were composed in a four month period

Obadiah

587 BC - 586 BC

UNSURE ABOUT THIS. But, due to vv. 11-14, it seems as if those events are describing the Babylonian attacks on Jerusalem

Zechariah

520 BC - 480 BC

Malachai

440 BC - 430 BC

Major Prophets

Elijah

875 BC - 848 BC

Elisha

860 BC - 797 BC

Isaiah

740 BC - 681 BC

Jeremiah

655 BC - 585 BC

Daniel

605 BC - 530 BC

Ezekiel

593 BC - 571 BC

Reigns

Asa

910 BC - 869 BC

Jehoshaphat

872 BC - 848 BC

Jehoram

853 BC - 841 BC

Athaliah

841 BC - 835 BC

Joash

835 BC - 796 BC

Jeroboam II

793 BC - 753 BC

Uzziah

792 BC - 740 BC

Jotham

750 BC - 735 BC

Ahaz

735 BC - 715 BC

Hezekiah

715 BC - 686 BC

Manasseh

697 BC - 642 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

Jehoiakim

609 BC - 598 BC

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Artaxerxes I

465 BC - 424 BC

Historical Events

Kingdom Divides (North & South)

930 BC

Elisha spoke to the king of Israel

797 BC

regarding future victories over damascus (2 Kings 13:14-19)

Northern Israel captured by Assyria

733 BC

Fall of Samaria

721 BC

Destruction of Ninevah

612 BC

ISRAEL EXILED

586 BC - 538 BC

Fall of Jerusalem

586 BC

Israel's Restoration

538 Bc

first group returns under Zerubbabel

Israel 2/3 Restored

458 BC

second group returns under Ezra

Israel 3/3 Restored

432 BC

third group returns under Nehemiah