Punjabi Poets

.

Baba Farid

1173 - 1265

Guru Nanak

1469 - 1539

Shah Hussain

1539 - 1599

Sultan Bahu

1629 - 1690

Hafiz Barkhurdar

1658 - 1707

Bulleh Shah

1680 - 1758

Waris Shah

1722 - 1798

Hashim Shah

1735 - 1843

Qadaryar

1802 - 1892

Bhai Vir Singh

1802 - 1892

Mian Mohd Bakhsh

1830 - 1907

Khawaja Farid

1841 - 1901

Ghulam Rasool

1849 - 1892

Dhani Ram Chatrik

1876 - 1954