II República

Etapes

Bienni Reformista

1931 - Nov 1933

Govern d'esquerres. President: Niceto Alcalá Zamora.

Bienni Negre

Nov 1933 - Feb 1936

Govern de dretes. President: Niceto Alcalá Zamora.

Front Popular

Feb 1936 - 17 Jul 1936

President: Manuel Azaña.

Guerra Civil

17 Jul 1936 - 1939

Política

Pacte de San Sebastià

Aug 1930

Revolta militar

Dec 1930

Feta per Fermín Galán.

Govern Monàrquic per l'almirall Aznar

Feb 1931

Francesc Macià retorna de l'exili

Feb 1931

!{widht:20opx; height:171.4px;}

ERC

Mar 1931

Esquerra Republicana de Catalunya.

Formació del govern provisional de la Generalitat

Apr 1931

Eleccions Municipals

12 Apr 1931

Proclamació de la República Catalana per Francesc Macià

14 Apr 1931

!{width: 400px; height: 267.7px;}

Proclamació de la República

14 Apr 1931

A Éibar.

Manifest d'Alfons XIII

16 Apr 1931

A ABC.

Link:](

Reunió per República Catalana

17 Apr 1931

Tres ministres es van reunir.

Llei Azaña

25 Apr 1931

Crema de convents a Madrid i d'altres províncies

May 1931

Elecció de la Diputació provisional de la Generalitat

May 1931

Redacció a Núria de l'avantprojecte de l'Estatut

Jun 1931

Estatut d'autonomia del País Basc

June 1931

No aprovat.

Eleccions per a l'Assamblea Constituent

28 Jun 1931

Sufragi Universal Masculí. Participació d’un 70,4%
Triomf de la coalició republicano-socialista, a Catalunya victòria de l'Esquerra.

Demanda massiva de revisions de contractes de conreu

Aug 1931

Aprovació en referèndum de l'Estatut de Núria a Catalunya

Aug 1931

Manuel Azaña President del Govern

Oct 1931

JONS

Oct 1931

Fundació de Juntas de Ofensiva Nacional.

Unió Democràtica de Catalunya

Nov 1931

Fundació.

Alcalá Zamora President de la República

Dec 1931

Niceto Alcalá Zamora. President del executiu de la República.

Constitució

9 Dec 1931

Aixecament anarquista a l'Alt Llobregat

Jan 1932

Catalunya Autonòmica

1932

Catalunya va passar a ser una Autonomia.

PRG

1932

Fundació de Partido Republicano Gallego.

Discussió de l'Estatut de Núria

May 1932

A les Corts.

La "Sanjurjada"

10 Aug 1932

Llei de Reforma Agrària

Sep 1932

Eleccions al Parlament de Catalunya

Nov 1932

Francesc Macià president de la Generalitat

Nov 1932

Intent fracassat de revolta general anarquista

Jan 1933

Insurrecció anarquista a l'Alt Llobregat

Jan 1933

Lliga Catalana

1933

Fundació.

Renovación Española

Jan 1933

Fundació.

Revolta anarquista a Casas Viejas.

11 Jan 1933

CEDA

Feb 1933

Congrés de creació de la Confederación Española de Derechos Autonómicos.

La Lliga Regionalista pren el nom de Lliga Catalana

Feb 1933

Vaga General

Feb 1933

Fundació del Partit Sindicalista

Apr 1933

El Parlament aprova l'Estatut de Règim Interior

May 1933

Llei de Congregacions

May 1933

Alejandro Lerroux

Sep 1933

president d'un govern radical

Creació dels Sindicats d'Oposició

Sep 1933

Falange Española

Oct 1933

Fundació.

Troimf a Catalunya de la Lliga Catalana

Nov 1933

Triomf de la CEDA

Nov 1933

Aprovació en referèndum de l'Estatut d'Autonomia Basc

Nov 1933

Eleccions Generals

Nov 1933

229 escons la dreta.
113 de la CEDA, 80 Partido Radical.

Lluís Companys President de la Generalitat

Dec 1933

Autonomia de la Universitat de Barcelona

Dec 1933

Mort de Francesc Macià

25 Dec 1933

La Lliga abandona el Parlament de Catalunya

Jan 1934

Victòria de l'Esquerra a les eleccions municipals

Jan 1934

Izquierda Republicana

1934

Fundació.

El Parlament de Catalunya aprova la Llei de Contractes de Conreu

Apr 1934

Ricard Samper President del Govern

May 1934

Aprovació definitiva de la Llei de Contractes de Conreu

Sep 1934

Insurrecció i revolta a Astúries

Oct 1934

Lerroux forma Govern amb la CEDA

Oct 1934

Els diputats de la Lliga tornen al Parlament

Oct 1934

Vaga General

5 Oct 1934

Fets del Sis D'Octubre

6 Oct 1934

Lluís Companys proclama l'Estat Català de la República Federal Espanyola. L'Exèrcit pren el poder. Detenció del Govern de la Generalitat.Companys és empresonat. El Govern presenta recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Contractes de Conreu.

Manuel Portela governador general de Catalunya

Jan 1935

Suspensió indefinida de l'Estatut de Catalunya

Jan 1935

Joan Pich i Pon governador general de Catalunya

Apr 1935

General Franco cap de l'Estat Major

May 1935

Lerroux dimiteix per l'escàndol de l'estraperlo

Oct 1935

Ignasi Villalonga governador general de Catalunya

Nov 1935

Félix Escalas governador general de Catalunya

Dec 1935

Paralització de la Reforma Agrària

Dec 1935

Formació del Front Popular

Jan 1936

El govern Portela dissol les Corts i convoca eleccions

Jan 1936

Aprovació de l'Estatut del País Basc

1936

País Basc Autonòmic

1936

El País Basc va passar a ser una Autonomia.

Reptorn de Companys i del Govern de la Generalitat

Feb 1936

Manuel Azaña forma un govern monocolor republicà

Feb 1936

Manuel Azaña forma un govern monocolor republicà

Feb 1936

Eleccions Generals

Feb 1936

Triomf del Front Popular i per tant de les esquerres.
263 escons l'esquerra. 133 dreta.
+Catalunya:+
* Front d'esquerres: 41 (ERC-20).
* Front d'Ordre: 13 (Lliga 11).

Triomf del Front Popular en les eleccions

16 Feb 1936

Preparatius colpistes

Apr 1936

Assassinat dels germans Badia per la FAI

Apr 1936

Azaña president de la República

May 1936

Companys nomena un Consell de centre-esquerra

May 1936

Santiago Casares Quiroga forma un nou govern

May 1936

PSUC

June 1936

Fundació de Partit Socialista Unificat de Catalunya.

Comença la guerra i la revolució a Catalunya

Jul 1936

Fracàs de l'aixecament militar

Jul 1936

Els Republicans triomfen a Barcelona i Catalunya.

Assassinat de Calvo Sotelo

17 Jul 1936

Aixecament militar a Melilla

17 Jul 1936

La guarnició de Barcelona s'adhereix a l'alçament

19 Jul 1936