Untitled timeline

förstudie

12/17/2012 - 12/20/2012

planering

12/22/2012 - 12/23/2012

intervju

12/27/2012 - 12/28/2012

Sammanställning intervju

12/29/2012 - 12/30/2012

rapportskrivning

12/31/2012 - 01/09/2013

InlämningRapport

01/11/2013 - 01/12/2013