Irodalomelmélet 1.

Szerzők

Homérosz

800 bc - 600 bc

Arisztotelész

384 bc - 322 bc

Horatius

65 bc - 8 bc

Quintilianus

35 ac - 90 ac

Tertullianus

160 - 220

Luctantius

240 - 320

Nagy Szent Vazul

330 - 379

Szent Ágoston

354 - 430

Geoffroy de Vinsauf

1198 - 1216

Justus Lipsius

1547 - 1606

Baltasar Gracián

1601 - 1658

Boileau

1636 - 1677

Művek

Platón: Gorgiász

385 bc

Anaximenész: Ars oratoria

320 bc

Szent Ágoston: De dialectica

387

Eszmék

Dialektika (érvelés tana)

1180

Idea - egyedi kép

1550 - 1599

Események

robbanásszerű változások

400 bc

Arisztotelész latinra fordítása

1100 - 1199

Allegóriaértelmezések születnek

1100 - 1199

Három műnem-elmélet kialakulása

1500 - 1599

Pszeudo: Longinosz latinra fordítása

1554