Prophets

.

Elijah (874-846 BC)

874 BC - 846 BC

Elisha (848 BC)

848 BC

Obediah (841-831 BC)

841 BC - 831 BC

Joel (835-796 BC)

835 BC - 796 BC

Jonah (785-750 BC)

785 BC - 750 BC

Hosea (755-715 BC)

755 BC - 715 BC

Amos (752 BC)

752 BC

Isaiah (740-680 BC)

740 BC - 680 BC

Micah (735-700 BC)

735 BC - 700 BC

Nahum (650-620 BC)

650 BC - 620 BC

Zephaniah (640-620 BC)

640 BC - 620 BC

Jeremiah (627-585 BC)

627 BC - 585 BC

Habakkuk (607-604 BC)

607 BC - 604 BC

Daniel (605-536 BC)

605 BC - 536 BC

Ezekial (592-570 BC)

592 BC - 570 BC

Haggai (520 BC)

520 BC

Zechariah (520-518 BC)

520 BC - 518 BC

Malachi (450-430 BC)

450 BC - 430 BC

.

Israel taken into exile (722 BC)

722 BC

46 Cities of Judah taken by Assyria (701 BC)

701 BC

Assyria Defeated (612 BC)

612 BC

Battle at Megiddo (609 BC)

609 BC

1st Exile of Judah (606 BC)

606 BC

2nd Exile of Judah (597 BC)

597 BC

3rd Exile of Judah (586 BC)

586 BC

Jerusalem falls to Nebuchadnezzar (586 BC)

586 BC

Fall of Babylon (539 BC)

539 BC

1st Return of exiles (539 BC)

539 BC

Temple foundation laid (536 BC)

536 BC

Temple Finished (516 BC)

516 BC

Ezra came to Jerusalem (516 BC)

516 BC

Nehemiah came to Jerusalem (444 BC)

444 BC

Divided Kingdom (931 BC)

931

Syria

Hezion (940-915 BC)

940 BC - 915 BC

Tabrimmon (915-900 BC)

915 BC - 900 BC

Ben-hadad I (900-860 BC)

900 BC - 860 BC

Ben-hadad II (860-841 BC)

860 BC - 841 BC

Hazael (841-806 BC)

841 BC - 806 BC

Ben-hadad III (806-770 BC)

806 BC - 770 BC

Assyria

Ashurnasirpal II (883-859 BC)

883 BC - 859 BC

Shalmaneser III (859-824 BC)

859 BC - 824 BC

Shamsi-adad V (824-810 BC)

824 BC - 810 BC

Adad-nirari III (810-783 BC)

810 BC - 783 BC

Shalmaneser IV (783-773 BC)

783 BC - 773 BC

Ashurdan III (773-755 BC)

773 BC - 755 BC

Ashur-nirari V (755-745 BC)

755 BC - 745 BC

Tiglath-Pileser III (745-727 BC)

745 BC - 727 BC

Shalmaneser V (727-722 BC)

727 BC - 722 BC

Sargon I (722-705 BC)

722 BC - 705 BC

Sennacherib (705-681 BC)

705 BC - 681 BC

Esarhaddon (681-669 BC)

681 BC - 669 BC

Ashurbanipal II (669-627 BC)

669 BC - 627 BC

Weak Kings (627-612 BC)

627 BC - 612 BC