Untitled timeline

Main

ผู้ร้องพบกับนายอนุชาครั้งแรก

12/01/2009

เริ่มคบหากัน

02/10/2010

อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาอย่างเปิดเผย

07/01/2010

ผู้ร้องตั่้งครรภ์

02/28/2011

ผู้ตายมาสู่ขอผู้ร้อง

03/15/2011

นายอนุชาเริ่มมีอาการป่วย

04/20/2011

เข้ารับการรักษาที่ราชวิถี

10/19/2011

เด็กชายชัชพีร์เกิด

11/20/2011

เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอก

11/23/2011