Gesch ME

Pausen

Gregorius de Grote

590 - 604

Kerkvader
Patrimonium Petri

Zacharias

741 - 752

Pepijn III de Korte koning maken

Stefanus II

752 - 757

Donatio Pippini --> koning Midden Italië

Leo III

795 - 816

Johannes XII

955 - 964

Leo IX

1049 - 1054

Oosters Schisma

Nicolaas II

1059 - 1061

Synode van Lateranen

Gregorius VII

1073 - 1085

Dictatus Papae 1075
Investituurstrijd

tegenpaus Clemens III

1080

Gregorius VII -- Hendrik IV
bs Ravenna

Urbanus II

1088 - 1099

eerste kruistocht

Alexander III

1159 - 1181

Innocentius III

1198 - 1216

Bouvines: steun Staufen - FR

Bonifatius VIII

1294 - 1303

Filips IV de Schone
Unam Sanctam

Clemens V

1305 - 1314

Avignon - Babylonisch gevangenschap - 1377
opheffing Tempeliers

Babylonisch gevangenschap

1309 - 1377

Petrarca
Clemens V --> Gregrorius XI

Johannes XXII

1316 - 1334

Guelfen -- Gibellijnen (Lodewijk IV van Beieren)

Gregorius XI

1370 - 1378

Avignon --> Rome 1377

Clemens VII

1378 - 1394

Avignon

Urbanus VI

1378 - 1389

Rome

Vorsten

Late Keizertijd WRR

284 - 476

Diocletianus

Alarik

410 - 418

Visigoten

Attila

450 - 453

Hunnen

Clovis

481 - 511

Merovingische rijk
507 consul van OR keizer

Theodorik

493 - 526

Ostrogoten: koning IT in naam van keizer ORR

Chlotarius I

558 - 561

Dagobert

629 - 639

Austrasië, Neustrië, Aquitanië, Bourgondië laatste keer samen
hofmeier: PEPIJN I VAN LANDEN in Austrasië

Pepijn II van Herstal

679 - 714

hofmeier Austrasië en Neustrië

Karel Martel

714 - 741

hofmeier van Neustrië en Austrasië
dynastie Karolingen
'de hamer'

Pepijn III de Korte

741 - 768

start Karolingische Dynastie
hofmeier --> koning van de Franken 751

Karel de Grote

768 - 814

koning van de Franken
koning van de Longobarden 774
translatio imperii

Lodewijk de Vrome

814 - 840

ordonatio imperii

Lodewijk II de Duitser

843 - 876

Oost Frankische Rijk

Karel de Kale

843 - 877

West Frankische Rijk

Lotharius

843 - 855

Middenrijk en Keizer

Alfred de Grote

886 - 899

koning van Engeland

Odo

888 - 898

graaf van Parijs - Robertingen
West Frankische Rijk

Karel III de Eenvoudige

898 - 922

Lodewijk het Kind

900 - 911

Koenraad van Franken

911 - 918

koning Duitse Rijk

Hendrik van Saksen

919 - 936

de Vogelaar

Otto I de Grote

936 - 973

koning Duitse Rijk
koning van de Longobarden 951
keizer 962

Otto II

973 - 983

Theophanu

Aethelred II

978 - 1016

huwelijk Emma van Normandië

Otto III

983 - 1002

Hugo Capet

987 - 996

Robertingen
erfopvolging tot 1328

Knoet

1016 - 1035

Koenraad II van Franken

1024 - 1039

Salische huis

Capetingen Bourgondië

1032 - 1361

-- FR koning Jan II

Eduard de Belijder

1042 - 1066

huwelijk Edith Godwin (Wessex en Kent)

Hendrik IV

1054 - 1105

Investituurstrijd

Harold II Godwin

1066

slag bij Hastings

Willem I de Veroveraar

1066 - 1087

slag bij Hastings
Normandië

Hendrik I

1100 - 1135

Hendrik V

1106 - 1125

investituurstrijd

Lodewijk VI de Dikke

1108 - 1137

Stefaan van Blois

1135 - 1154

Anarchie

Lodewijk VII

1137 - 1180

Eleonora van Aquitanië

Frederik I Barbarossa

1152 - 1190

Hohenstaufen/Gibellijnen

Hendrik II Plantagenet

1154 - 1189

Angevijns rijk
Eleonora van Aquitanië 1152

Filips II August

1180 - 1223

Richard I Leeuwenhart

1189 - 1199

Jan zonder Land

1199 - 1216

Bouvines

Frederik II

1212 - 1250

Bouvines
Staufen

Lodewijk IX de Heilige

1226 - 1270

parlement
Sainte Chapelle 1240
1297 canonisatie

Interregnum

1256 - 1273

7 keurvorsten

Eduard I

1272 - 1307

Parlement

Rudolf I van Habsburg

1273 - 1291

Filips IV de Schone

1285 - 1314

Staten-Generaal
Babylonisch gevangenschap

Lodewijk IV van Beieren

1314 - 1347

Gibellijnen -- Guelfen (Paus Johannes XXII)

Eduard III

1327 - 1377

100jarige Oorlog

Filips VI van Valois

1328 - 1350

100jarige Oorlog

uitsterven huis Capetingen

1328

Jan II de Goede

1350 - 1364

Filips de Stoute

1363 - 1404

Margaretha van Male -- VL

Karel V de Wijze

1364 - 1380

Richard II

1377 - 1399

Plantagenet -- afgezet

Lancaster

1399 - 1461

Jan zonder Vrees

1404 - 1419

Bourguignons - Armagnacs (Valois - Orléans)

Hendrik V

1413 - 1422

Lancaster
100jarige Oorlog

Filips de Goede

1419 - 1467

100jarige oorlog - ENG 1420-35
staten Generaal

Karel VII

1422 - 1461

ENG - FR

Habsburg

1438 - 1520

Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie tot 1806

York

1461 - 1485

Eduard IV - Eduard V - Richard III

Karel de Stoute

1467 - 1477

Maria van Bourgondië

1477 - 1482

Groot Privilege

Hendrik VII Tudor

1486 - 1509

Maximiliaan I

1493 - 1519

Rijksdagen

oorlog

Slag bij Poitiers

732

Karel Martel vs Tarik

Karolingen vs Saksen

772 - 802

Widukind

Longobarden vs Karel de Grote

773

einde Longobardische Rijk IT

Karolingen vs Saracenen

778

Spaanse Mark

Karolingen vs Avaren

791

Oostmark

Slag van Hastings

1066

Harold II vs Willem van Normandië

slag bij Manzikert

1071

Seldjoeken vsORR

Investituurstrijd

1075 - 1122

Paus -- Duitse Rijk

troonstrijd Dui

1125 - 1152

Welfen vs Hohenstaufen

Anarchy burgeroorlog

1134 - 1160

Engeland
Normandisch --> Plantagenet vs Blois

Slag bij Legnano

1176

Frederik I Barbarossa vs Lombardische Liga

Bouvines

1214

FR Filips II August - ENG Jan zonder Land
DUI Welfen - Staufen

Siciliaanse Vespers

1282

Fr Karel van Anjou

bezetting Vlaanderen

1297 - 1300

Filips IV de Schone vs Gwijde van Dampierre

Brugse Metten

1302

Guldensporenslag

1302

Vlaanderen olv Willem van Gullik vs Filips IV de Schone
Slag bij Kortrijk

100jarige Oorlog Fase 1

1337 - 1396

Vlaanderen erkent ENG koning

1340

100jarige Oorlog
graaf Lodewijk van Nevers -- Gent: Jacob van Artevelde

Slag bij Crécy

1346

ENG winst

Slag bij Poitiers

1356

ENG winst

Vrede van Brétigny

1360

Slag bij Azincourt

1415

100jarige Oorlog

100jarige Oorlog Fase 2

1415 - 1453

Verdrag van Troyes

1420

Hendrik V - Filips de Goede Bourg
onterving dauphin

Bourgondië bondgenoot ENG

1420

100jarige Oorlog

Beleg Orléans

1428

ENG

Jeanne d'Arc bevrijding Orléans - Reims

1429

kroning Karel VII

Jeanne d'Arc gevangen Bourgondië

1430

mislukte aanval in Compiègne
Filips de Goede --> ENG

Jeanne d'Arc terecht

1431

Rouen

Vrede van Atrecht

1435

Bourgondië - FR

Bourgondië bondgenoot FR

1435

Filips de Goede

Rozenoorlogen

1455 - 1485

Lancaster (rood) vs York (wit)

Slag bij Nancy

1477

Karel de Stoute

gebeurtenis

Edict van Milaan

313

Vrijheid godsdienst WRR
Constantijn de Grote

Christendom staatsgodsdienst WRR

380

Theodosius I
390 opnieuw

schisma RR

395

dood Theodosius I
Rome (Ravenna) -- Byzantium

val van Rome

410

Visigoten Alarik

codificatie R recht Theodosius II

440

Odoaker zet WRR keizer af

476

einde WRR
'rex'

Benedictus van Nursia

480 - 545

Italië
Monte Cassino
kloosterregel

Clovis doopsel Reims

496

codificatie R recht Justinianus

530

Corpus Iuris civilis

Donatio Pippini

754

Pepijn III de Korte - Stefanus II

Vikingen plundertochten

790 - 840

Karel de Grote kroning Keizer

800

Leo III

Lodewijk de Vrome keizer

813

Concilie van Aken

816 - 817

Lodewijk de Vrome
Benedictus van Aniane

Ordonatio Imperii

817

Lodewijk de Vrome

opsplitsing Bourgondië

843

verdrag van Verdun
Hertogdom (FR)- Graafschap (DUI)

Verdrag van Verdun

843

Danelaw

886

Cluny

909

Willem de Vrome hertog van Aquitanië

Duitse Rijk

911

stop Oost Frankische Rijk

abt Odo

927 - 942

Cluny

Frankrijk

987

stop West Frankische Rijk
Hugo Capet

Synode van Lateranen

1059

Nicolaas II
verkiezing paus

Dictatus Papae

1075

Gregorius VII

Decreet op Lekeninvestituur

1075

Gregorius VII

excommunicatie Hendrik IV

1076

Gregorius VII

Canossa

1077

Gregorius VII -- Hendrik IV

Kartuizers

1080

Bruno van Keulen
Grande Chartreuse

kroning keizer Hendrik IV

1084

tegenpaus Clemens III

Synode van Clermont

1095

eerste kruistocht
Urbanus II

Eerste Kruistocht

1096 - 1099

boerenkruistocht -- Peter de kluizenaar
ridderkruistocht: Godfried van Bouillon - Boudewijn

Cîteaux

1098

Robert van Molesme

val van Jeruzalem

1099

Tempeliers

1119

Jeruzalem
1129 erkend paus

Norbertijnen

1120

Norbertus van Xanten
Prémontré

Bernardus van Clairvaux

1122

Citeaux

Concordaat van Worms

1122

scheiding Kerk - Staat

Abt Suger

1125 - 1150

Saint-Denis
Lodewijk VI de Dikke

Concilie van Lateranen

1139

celibaat verplicht

Tweede Kruistocht

1144 - 1149

Bernardus van Clairvaux
Lodewijk VII x Eleonora - Koenraad III - graaf van Vlaanderen

Persecuting Society

1150

ontbinding Lodewijk VII en Eleonora

1152

Hospitaalridders

1154

Jeruzalem
Malterzers 16de E

Heilige (Roomse) Rijk

1157

Frederik I Barbarossa

Constituties van Clarendon

1164

moord Thomas Becket

1170

constituties van Clarendon
aartsbisschop Canterbury
Hendrik II Plantagenet?

toestemming Waldenzen

1179

prediken tegen Katharen

Vrede van Konstanz

1183

Frederik I Barbarossa -- Lombardische Liga

Derde Kruistocht

1189 - 1192

Frederik I Barbarossa - Richard Leeuwenhart - Filips II Augustus

Duitse/Teutoonse Orde

1189

Akko

Universiteit Parijs

1200

Begijnen

1200

Nederland

verbod Waldenzen

1200

Vierde Kruistocht

1202 - 1204

plundering Constantinopel
Latijns bewind ORR

Albigenzische Kruistocht

1209 - 1229

steun Innocentius III - Filips II August (Frederik II)
olv Simon de Montfort

Franciscanen

1210

Innocentius III

Kinderkruistocht

1212

Nicolaas van Keulen - Dui
Stefaan van Vendome - FR

Dominicanen

1215

Domenico de Guzman - Innocentius III

Magna Carta

1215

Jan zonder Land

4de concilie van Lateranen

1215

Innocentius III
geloofsleer - clerus geen meewerking godsoordeel

Orderegel Franciscanen

1221

omzeilen armoedegebod --> spirituele Franciscanen

Schenking Duitse Orde

1226

Frederik II -- Baltische gebieden

Lombardische Liga

1226

Gregorius IX
Frederik II

Universiteit Toulouse

1229

Gregorius IX -- Katharen

Pauselijke Inquisiteurs

1231

domenicanen - franciscanen

Constituties van Melfi

1231

Frederik II -- Sicilië

Gouden Horde invallen

1237 - 1242

Tataren -Mongolen O-EUR

Kruistocht Egypte

1249

Lodewijk IX

Begarden

1250

invoering Tortuur

1250

ketters

herstel Byzantijns Rijk

1261

Kruistocht Tunesië

1270

Lodewijk IX

Marco Polo

1271 - 1295

missies Mongoolse Rijk

Karmelieten

1278

Augustijner Eremieten

1278

annexatie Wales

1284

Eduard I

Zwitsers Eedgenootschap

1291

Val van Akko

1291

annexatie Schotland

1292

Eduard I

Unam Sanctam

1301

Bonifatius VIII
Filips IV de Schone

Staten Generaal FR

1302

excommunicatie Filips IV

1303

Bonifatius VIII

vrede van Athis-sur-Orge

1305

Vlaanderen - Filips IV de Schone

ontbinding Tempeliers

1312

Filips IV de Schone -- Clemens V

misoogsten

1313 - 1317

Slag bij Bannockburn

1314

onafhankelijkheid Schotland
Eduard I

Defensor Pacis

1324

Marsilius van Padua

Lodewijk IV kroning keizer

1328

door volk!
Marsilius van Padua

Zwarte Dood

1347 - 1350

veroordeling flagellanten

1349

Gouden Bul

1356

keizerkeuze

Groothertogdom Bourgondië

1363

apanage Fr koning

Westers Schisma

1378 - 1417

Vlaanderen bij Bourgondië

1384

Filips de Goede x Margaretha van Male

huwelijk Richard II - FR prinses

1396

Wapenstilstand 100jarige Oorlog

Concilie van Pisa

1409

3de paus

Concilie van Konstanz

1414 - 1417

Martinus V
conciliaire beweging

Universiteit Leuven

1425

Martinus V

Concilie van Bazel

1431 - 1437

einde conciliarisme
Oosters Schisma?
Grondslag Nationale Kerken --> reformatie

Napels olv Aragon

1453

tegen Anjou

einde ORR

1453

val Constantinopel door Turken

herroeping veroordeling Jeanne D'Arc

1456

Karel VII - paus

Staten Generaal

1464

Filips de Goede

Groot Privilege

1477

FR - Maria van Bourgondië

Habsburgse Nederlanden

1482

Maximiliaan van Oostenrijk

ontdekking Amerika

1492

Columbus

Stellingen van Luther

1517

Start Reformatie

volksverhuizingen

Salische Franken foederati in Toxandrië

358

Visigoten Foederati in Balkan

375

Visigoten overwinning Adrianopel

378

keizer sterft
krijgen betere grond Tracië

Bourgondiërs foederati midden-Rijn

406

Alemannen foederati in Elzas

406

landname Boven-Rijn

Vandalen - Sueven - Alemannen oversteek Rijn

406

Vandalen over Pyreneën

409

Brittanië Romeinse troepen weg

410

Visigoten olv Alarik Plundering Rome

410

Visigoten Foederati in Aquitanië

418

Landname Iberisch Schiereiland

Vandalen oversteek straat Gibraltar

429

Vandalen foederati olv Geiserik

435

Salische Franken Koninkrijk

440

hoofdplaats Doornik
door landname

Bourgondiërs vs Hunnen

440

Bourgondiërs van midden-Rijn nr midden-Rhone (DU--> FR)
uitbreiding

inval hunnen in Gallië

450

olv Attila

Hunnen vs Salische Franken Catalaunische velden

451

tegen alliantie Franken +Rom
nederlaag Hunnen

Hunnen in Rome

452

dood Attila

453

zoon volgt op
einde hunnen --> naar O
Ostrogoten (slaven) naar ORR: keizer ZENO

Vandalen plundering Rome

455

koninkrijk N-Afr en eilanden

Ostrogoten olv Theodorik naar Italië -- dood Odoaker

493

opdracht van ORR keizer Zeno

Visigoten tov Franken olv Clovis

507

Aquitanië aan Franken

Bourgondische rijk opgenomen in Frankische rijk

523

Vandalen tov ORR olv Justinianus

533

einde koninkrijk Vandalen

Alemannen opname in Frankische Rijk

536

satelietrijk

Ostrogoten vs ORR Justinianus

552

IT weer ORR

Longobarden in IT

568

inname op ORR -- landname
verbrokkeling IT -- koning in Pavia

Visigoten tov moslims olv Tarik

711

verlies Ib Schiereiland
behoud Asturië