Xid test

Arbetsfördelning och tidslinje

Main

Möte

12/14/2012 - 12/15/2012

Xid möte - Första planeringsmöte

Julledighet

12/22/2012 - 01/06/2013

Arb.möte

01/15/2013 - 01/16/2013

Möte

01/17/2013 - 01/18/2013

Möte VT

01/29/2013 - 01/30/2013

Användarfalls analys

Möte VT/Sweco

02/05/2013 - 02/06/2013

Beslut om lösningsförslag

Avstämning SAT 28/5

05/28/2013 - 05/29/2013

Möte den 28/5 prelimin.

Avstämning Provdrift 18/6

06/18/2013 - 06/19/2013

Avstämningsmöte 2/7

07/02/2013 - 07/03/2013

Provdrift + GW SAT ?

Pilotfish

Wanda utv. test

11/26/2012 - 01/31/2013

Integration

12/17/2012 - 01/23/2013

Support till integration och bygge av testmiljö

GW Wanda test

04/04/2013 - 04/05/2013

C/R utveckling

05/02/2013 - 05/24/2013

Utveckl. + interna tester. Delreleaser ev. 1 vecka innan 24/5

Installera nya Prod miljön

05/06/2013 - 05/10/2013

installera Wanda i test miljö

05/28/2013 - 05/29/2013

Installera GW 2.1.6 i testmiljö

05/29/2013 - 05/30/2013

Installera C/R i Prod. miljö

06/03/2013 - 06/04/2013

Konfigurera om till Prod och skarpt data

06/25/2013 - 06/26/2013

Prod miljön skall få skarpt data, XDB och Nilex

Sweco/H2

Nilex integration

12/14/2012 - 01/23/2013

Test Xid

02/10/2013 - 02/22/2013

M. Broms och M.Leimalm testar

Test av regelverk i testmiljön

05/05/2013 - 05/06/2013

Efter MAC uppdatering

Test av regelverk MAC m Broms

05/21/2013 - 05/22/2013

Test ver. TNU Nilex indata

05/31/2013 - 06/30/2013

Uppdatera DB i Nilex testmiljön

05/31/2013 - 06/01/2013

Nilex testmiljön Spanjoren

VT

GAT test i Lab

02/28/2013 - 03/28/2013

I fordon

03/04/2013 - 03/11/2013

Begränsat antal fordon

Pilot

03/10/2013 - 03/15/2013

Långtidstest

Xid test i lab

04/01/2013 - 04/19/2013

Lägga upp fler fordon i testmiljön

04/30/2013 - 05/02/2013

Utvalda fordon, olika fordonstyper, udda t.ex. skolbuss, terminal G
Ca 10 st

GW 2.1.3

05/02/2013 - 05/17/2013

Stefan och Anders upptagna med SAT och provdrift

Betal MR5 utrullning EJ GW job

05/20/2013 - 05/31/2013

Kloning av Nilex DB och XDB

05/28/2013 - 05/30/2013

Jörgen kontaktar supporten

Provdrift i Prod.miljön testDB

05/31/2013 - 06/09/2013

ITid utrullning

05/31/2013 - 06/14/2013

Provdrift mot skarp DB

06/09/2013 - 08/10/2013

Både GW och Wanda releasen. Hela kedjan inkl. Nilex. Ca 30 fordon(olika fordonstyper) Olika GW releaser 2.1.3 och 2.1.6

SAT GW 2.1.6

06/12/2013 - 07/07/2013

Anders Fromell

SAT Wanda i test miljön

06/17/2013 - 06/28/2013

Byt IP i Prod miljön

09/10/2013 - 09/11/2013

Måste ske innan GW release 2.1.6

GW release utrullning

09/23/2013 - 09/27/2013