Origens Benestar Social

Els Origens

-

1000 - 1852

Estat-Providència (Desig dels francesos republicans)

1852 - 1870

Polítiques bismarckianes (Segón Reich)

1871 - 1918

Primer sistema mutualista escandinau

1900 - 1930

República de Weimar (1919-33)

1919 - 1933

Informes Beveridge

1942

Welfare State (Estat Benestar Modern)

1945 - 1973