Gerolamo Cardanos liv

Kilder: Knudsen, Sanne S. og Kim B. Danielsen: Renæssancen - da mennesket kom i centrum. 1 udg. 1. opl. Systime 2005. Aczel, D Amir: The strange wilderness. Sterling 2011. Andersen, Kirsti. Ligningernes historie fra Babel til Abel.1 udg. 1. opl. Forlagt TRIP 1986. Cardano, Girolamo. The book of my life. Publiched by The New York Review of Books 2002 and Anthony Graftion. Danielsen, Kim B. m. fl. Fra antikken til reformationen. 1 udg. 1. opl. 2007 Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag

*

Cardano fødes

09/24/1501

Fødes i Pavia d. 24/9-1501
Fader: Fazio Cardano (1444-1524)
Moder: Chiara Micheria

Cardano dør

09/21/1576

Dør i Rom d. 21/9-1576
Rygter siger han begik selvmord, for på den måde at kunne opfylde det horoskop han havde stilet sig selv.

Vigtigste udgivelser

Aritmetikbog

1539

Hans første bog, bliver en stor succes.
Nürnbergsk trykker Johannes Petreius lover at trykke alt hvad han skriver.

Ars Magna

1545

Ars Magna "The Rules og Algebra"

Kong Edward af Englands horoskop

1553

Forudsiger ham et langt og lykkeligt liv, uheldigvis dør kong Edward samme år.

Bogen om mit liv

1643

Skrevet 1675, året inden sin død.
Udgives af en den franske forsker Gabriel Naudé.
I 1930'erne oversættes den til engelsk.

Bogen om chancespil

1663

Liber de lodu alea.
Det ældste kendte forsøg på at regne systematisk på chancer i spil.

Karriere

Doktorgrad i medicin

1525

Efter studier på universitetet i Pavia og Padova.

Optagelse i lægelauget afvises

1526

Fungere derefter som landsbylæge, dog uden økonomisk succes.

Matematiklære i Milano

1534

Forbedre den økonomiske situation.
I fritiden studere han medicin.

.
.

Fungere som læge

1535

Cardano helbreder folk ingen andre kunne helbrede.
Helbreder blandt andre ærkebiskoppen St. Andrews, for en god sum penge.

Optages i lægelauget

1539

Medicinprofessorat i Pavia

1543

Økonomisk ringe, men meget ærefuldt professorat.

Medicinprofessorat i Bolonga

1562

Anklages for kætteri

1570

Bl.a. fordi Cardano har stillet Jesus Kristus’ horoskop.
Fængsles, frifindes derefter, men får trykkeforbud.

Familieforhold

Fader dør

1524

Cardano arver en masse penge, som han gambler op

Gifter sig

1531

Gifer sig med Lucia Bandarini, de får 2 sønner og en datter.

Ældste søn henrettet

1560

Anklaget for at forgifte sin kone i jalousi.
Den anden søn blev gambler, ligesom Cardano selv, og stjal penge fra ham
Hans datter blev prostitueret og døde efter sigende af syfilis.

Historiske begivenheder

Bogtrykkerkunsten

1450

Bogtrykkerkunstens gennembrud da Johann Gutenberg(1307-1468) gør det muligt at trykke med "løse typer"

Konstantinopel erobres

1453

Tyrkerne erobre Konstantinopel i 1453

Amerika opdages

1492

Columbus opdager Amerika

Luthers 95 teser

1517

I 1517 udsteder Martin Luther sine 95 teser, med kritik af paven og kirken

Kopernikus' hovedværk udgives

1543

Nikolaus Kopernikus' (1473-1543) hovedværk "De revolutionibus orbium coelestium" (Om himmelsfærernes kredsbevægelser) udgives.
Han dør samme år.

Udtrykket Renæssance opstår

1550

Kunsthisorikeren Giorgio Vasari anvender udtrykker renæssance for første gang i historien

Religionsfred i Augsburg

1555

Det besluttes at fyrstens religion skulle være hele landets religion.

"Stella Nova"

1573

Tycho Brahe udsender dit berømte værk "Stella Nova"