Gerolamo Cardanos liv

Kilder: Knudsen, Sanne S. og Kim B. Danielsen: Renæssancen - da mennesket kom i centrum. 1 udg. 1. opl. Systime 2005. Aczel, D Amir: The strange wilderness. Sterling 2011. Andersen, Kirsti. Ligningernes historie fra Babel til Abel.1 udg. 1. opl. Forlagt TRIP 1986. Cardano, Girolamo. The book of my life. Publiched by The New York Review of Books 2002 and Anthony Graftion. Danielsen, Kim B. m. fl. Fra antikken til reformationen. 1 udg. 1. opl. 2007 Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag

*

09/24/1501
09/21/1576

Vigtigste udgivelser

1539
1545
1553
1643
1663

Karriere

1525
1526
1534
1535
1539
1543
1562
1570

Familieforhold

1524
1531
1560

Historiske begivenheder

1450
1453
1492
1517
1543
1550
1555
1573