Kristendom

Ortodoks Kristendom

Justin Martyr (f. 110 - 165)

110 - 165

Klemens av Alexandria (f. 150-215)

150 - 215

Origenes (f. 185 - 251)

185 - 251

Keiser Flavius Konstantinus (250 - 306)

250 - 306

Konstantin den store (272 - 337)

272 - 337

Keiser Diokletian (Keiser 284 - 305)

284 - 305

Athanasius fra Alexandria (f. 295 - 373)

295 - 373

Den hellige Antonius (297-373)

297 - 373

Bysantinske rike, Øst-romerrike (300-tallet til 1453

300 - 1453

Konstantin den store blir Cæsar (306)

306

Maxentius, sønn av Maximian (Keiser fra 306 - 312)

306 - 312

Konstantin den store gifter seg med Fausta (307)

307

Slag mellom Maxentius og Konstantin, "Ved dette korset.." (26.okt.312)

10/26/312

Klostervesenet starter (320)

320

Slag Licinius og Konstantin (juli 323)

july 323

Konstantin enehersker i Romerriket (324)

324

Det første kirkekonsil i Nikea (20.mai - 25.juli 325)

05/20/325 - 07/25/325

Gregor av Nazians, De Kapadokiske Fedrene (f. 330 - 390)

330 - 390

Basilius av Cæsarea, De Kapadokiske Fedrene (f. 330 - 379)

330 - 379

Gregor av Nyssa, De Kapadokiske Fedrene (f. 334 - 394)

334 - 394

Arius (død 336)

336

Konstantinus, sønn av Konstantin, enehersker (353)

353

Konstantinus (døde 361)

361

Keiser Julian (keiser 361-63)

361 - 363

Athanasius valgte nytestamentskrifter (367)

367

Keiser Theodosius (keiser 378-395)

378 - 395

Romerriket fikk statskirke (380)

380

Det andre kirkekonsil i Konstantinopel (381)

381

Nestorius (386-451)

386 - 451

Simon Stylitten (390 - 459)

390 - 459

Nestorius fordømt som kjetter (431)

431

Det tredje kirkekonsil i Efesus (431)

431

Det fjerde kirkekonsil i Kalkedon (451)

451

Keiser Romulus Augustulus bøyde seg for en barbarkonge. VR fall (476)

476

Keiser Justinian (482/83 - 565)

482 - 565

Theodora gift med Justinian (500 - 548)

500 - 548

Justinian blir keiser (527)

527

Nika-opprøret (532)

532

Det femte kirkekonsil i Konstantinopel (535)

535

Bysant hjemsøkt av pest (540)

540

Dionysios Areopagiten (f. sent 500 - tidlig 600)

575 - 625

Maksimos bekjenneren (f. 580 - 662)

580 - 662

Filioque-striden (589)

589

Islam øker voldsomt (600-tallet)

600

Johannes av Damaskus (f. 675 - 749)

675 - 749

Det sjette kirkekonsil i Konstaninopel (680 - 681)

680 - 681

Ikonoklastiske-strid (Bildestriden) (726 - 843)

726 - 843

Karl den store (f. 742 - 814)

742 - 814

Det syvende kirkekonsil i Nikea (787)

787

Karl den store krones til keiser (800)

800

Drev iherdig misjonering i bysants (900-tallet)

900

Kiev-fyrsten Vladimir ble kristen. Statsreligion i Russland (988)

988

Skismaet mellom østkirken og vestkirken (1054)

1054

Det 4. Korstoget (1204)

1204

Gregor Palamas (f. 1286 - 1359)

1286 - 1359

Mehmet II (f. 1432-1481)

1432 - 1481

Mehmet kom til makten 1451

1451

Konstantinopels fall (1453)

1453

Pavel Forenskij (f. 1882 - 1937)

1882 - 1937

Georges Forovsky (f. 1893 - 1979)

1893 - 1979

Første menighet i Norge blir grunnlagt (1931)

1931

Den gjensidige ekskommuniseringen (1965)

1965

Katolsk kristendom

Urkristendom og oldkirke

Romerriket (700-tallet f.kr - 476 e.kr)

700 bc - 476

Paulus (f. 9-60)

9 ad - 60 ad

Urkistendommen (30 - 100)

30 ad - 100

Oldkirken (30 - 500)

30 ad - 500

Keiser Nero, kristenforfølgelse, ikke religiøs (Keiser 54 - 68)

54 ad - 68 ad

Keiser Domitian, kristenforfølgelse (Keiser 81 - 96)

81 ad - 96 ad

Tertullian, kirkefader (f. 160 - 220)

160 - 220

Keiser Decius, kristenforfølgelse (Død 251)

251

Hieronymus, kirkefader (f. 347 - 420)

347 - 420

Augustin (354 - 430)

354 - 430

Benedikt av Nursia, grunnlegger av vestlig klostervesen (f. 480 - 547)

480 - 547

Reformasjonen (1517)

1517