Knauf - tuotelanseeraus

Aikataulumalli tuotelanseeraukselle

Main

Day 0 - Lanseeraus

04/08/2013 - 04/12/2013

Myyntijohto + markkinointi

Briefin vastaanotto

01/01/2013 - 01/05/2013

Vastabrief tuoteryhmän vetäjälle

01/07/2013 - 01/11/2013

USP:n ja kohderyhmien läpikäyntiä. Kuka on oikea päätöksentekijä ja miten tuotteen hyöty puretaan auki vastaanottajalle.

Budjetointi ja suunnittelu

01/14/2013 - 01/25/2013

Kampanjan myynnilliset tavoitteet ja budjetointi

Brief suunnittelutoimistolle

01/28/2013 - 01/31/2013

Kohderyhmän läpikäynti MicroMedian kanssa ja budjetin purku.

Median seuranta ja reagointi

03/11/2013 - 04/12/2013

Viestintä, keskustelut, yhteydenpito sidosryhmiin

MicroMedia

Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

Briefin vastaanotto

01/28/2013 - 01/31/2013

Markkinoinnin suunnittelu ja toimenpiteet

02/01/2013 - 02/15/2013

Konseptin presentointi

02/18/2013 - 02/22/2013

Konseptin esittely ja korjausehdotukset Knaufilta

Materiaalien tuotanto ja painatus

02/25/2013 - 03/08/2013

Painatus alkaa jaksoittain

Medianäkyvyys

03/11/2013 - 04/12/2013

Media mix

Tuoteryhmä- ja tuotepäällikkö

Brief johdolle

01/01/2013 - 01/05/2013

Tuotteen USP ja asiakaslupaukset

Kampanjan esittely

03/04/2013 - 03/08/2013

Tuotelanseerauksen esittely ja jalkautuksen läpikäynti sekä aikataulutus

1. Muistutus ja vastuut

03/11/2013 - 03/15/2013

Käydään läpi vastuu lanseerauksesta aluemyynnille. Miten nostan esiin tuotteen hyödyt asiakkaille jne.

2. Muistutus ja vastuut

03/18/2013 - 03/22/2013

Kampanjan ja aluemyynnin seuranta

3. Muistutus ja info lanseerauksesta

04/08/2013 - 04/12/2013

Infotaan medianäkyvyydesta ja kohderyhmäkohtaisista toimenpiteistä

Aluemyynti- ja tuotepäällikkö

Sisäinen info ja lanseeraus

03/04/2013 - 03/08/2013

Kick off tuotelanseeraukselle ja tulevan läpikäyntiä

Kampanjan esittely

03/18/2013 - 03/22/2013

Myyntiargumentit ja jalkautuksen läpikäynti kohderyhmään (mediavalinnat, aikataulut jne.)

2. Muistutus ja vastuut

03/25/2013 - 03/29/2013

Muistutus mistä asioista kohderyhmään ollaan yhteydessä sekä vastuualueet

3. Muistutus ja info lanseerauksesta

04/08/2013 - 04/12/2013

Asiakasyritykset

Suunnittelu- ja insinööritoimistot, tilaajat (yksityinen ja julkinen sektori)

Suoramarkkinointi

03/25/2013 - 03/29/2013

Kampanjan esittely ja lanseeraus

Sähköiset muistutukset

04/01/2013 - 04/05/2013

Muistutetaan ja ohjataan nettiin tutustumaan hyötyihin ja argumentteihin.

Koulutus

04/08/2013 - 04/26/2013

Suunnittelu- ja rakentamistapahtumien yhteydessä tapahtuva koulutus

Rautakaupat

Kauppiasinfo

03/18/2013 - 03/22/2013

Käydään läpi tuleva lanseeraus, aikataulutus ja kampanjan elementit. Mahdollisuus tilata myymälämateriaalia?

1. Muistutus lähestyvästä kampanjasta

03/25/2013 - 03/29/2013

Muistutetaan materiaaleista ja lähetetään markkinointimateriaalia

Myymälähenkilökunnan sitouttaminen

04/01/2013 - 04/05/2013

Myymälän henkilökunnan kilpailut ja sitouttaminen

Lanseeraus

04/08/2013 - 04/19/2013

Nosta materiaalit ylös kaupassa ja aktivoi henkilökuntaa