La Segona Republica

Periode Constituent

1931

Eleccions municipals

1931

Abril

Proclamació de la República

04/14/1931

Triomf d'esquerres

07/15/1931

Estatut de Núria

08/12/1931

Bienni Reformista

Intent de cop estat de Sanjurjo

08/15/1932

Llei de Reforma agraria

09/12/1932

Fundació Falange Espanyola

10/09/1932

Eleccions al Parlament de Catalunya

11/12/1932

Aprovació de la Constitució. Gover d'Azaña

12/5/1932

Insurrecció Anarquista Alt Llobregat

01/14/1933

Creació de la Ceda

03/12/1933

Bienni conservador

Triomf electoral del centradreta.(Sufragi femení)

11/1/1933

Govern de Lerroux. (Partit Radical)

12/9/1933

LLei de contractes de conreu i Llei de bases

04/16/1934

Llei de contractes de conreu declarada incostitucional

06/16/1934

La CEDA al govern. Insurrecció a Asturies.Suspensio de L'Estatut

10/16/1934

Escàndol de l'estraperlo. Dimissió de Lerroux

10/15/1935

Front Popular

Triomf electoral del Front d'Esquerres

02/15/1936

Assassinat de Castillo i de Sotelo

07/15/1936

Inici de la insurreció militar

07/17/1936