Història universal

Eix cronològic sobre la història. Es pot veure la divisió de les diverses etapes: edat antiga, edat mitjana, edat moderna i edat contemporània.

Edat Antiga

L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'imperi Romà el 476, que marca l'inici de l'Edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.
El desenvolupament varia moltíssim en funció de la regió estudiada, però a grans trets es pot caracteritzar com l'època de l'especialització social, del naixement de la majoria de ciències i arts actuals i d'una enorme expansió demogràfica que va portar a crear grans imperis. No cal oblidar que en les mateixes dates un poble pot viure encara a la prehistòria (o protohistòria) i un altre haver evolucionat molt

El règim polític més abundant és la monarquia. Sorgeix el comerç com a tal, amb l'aparició de la moneda i de les grans rutes d'intercanvi.

Ascens del cristianisme al món romà

313 - 476

L'edicte de Milà certifica oficialment l'ascens del cristianisme al món romà

Caiguda Imperi Romà

476 - 477

Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, fi de l'edat antiga

Edat Mitjana

L'edat mitjana o medieval és el període intermedi de la història d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments: l'inici al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà, l'any 476, i el final al segle XV amb la caiguda de Constantinoble, el 1453, o bé amb el descobriment d'Amèrica l'any 1492. El nom va ser posat pels humanistes del Renaixement com a terme despectiu, perquè la consideraven una època fosca compresa enmig de moments d'esplendor cultural.

Imperi Bizantí

500

Naixement de l'Imperi Bizantí.

Islam

622

Neix l'Islam

Al-Andalus

711

Neix l'Al-Andalus

Imperi carolingi

800

Neix l'Imperi Carolingi.

Conquesta de València

1238

València és conquerida

Caiguda de Constantinoble

1453

Invenció de la Impremta

1454

Descobriment Amèrica

1492

Edat Moderna

L'edat moderna és la tercera de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa. Entre els anys 1453 (caiguda de Constantinoble) i 1790 (Revolució Francesa), va començar a néixer un nou sistema econòmic, el capitalisme, que es consolidarà de forma definitiva amb la Revolució Industrial. En aquesta perspectiva, l'edat moderna seria el període dels valors de la modernitat (el progrés, la comunicació, la raó) enfront del període anterior, l'edat mitjana, que el tòpic identifica amb un parèntesi històric dominat per l'endarreriment cultural i social, i l'obscurantisme. L'esperit de l'edat moderna buscà el seu referent en un passat anterior, l'edat antiga. Des d'una perspectiva més global, l'edat moderna va marcar el moment de la integració de dos mons humans que havien romàs completament aïllats durant més de 20.000 anys: Amèrica, el Nou Món, i Euràsia i Àfrica, el Vell Món.

Imperi Hispànic

1519

Guerra de successió

1700

Revolució francesa

1789

Edat Contemporània

L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric i que comprèn des de la Revolució Francesa l'any (1789) i que arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època linial, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen. La podem caracteritzar per un marcat procés de creixent econòmic tant des d'un punt de vista quantitatiu (producció i consum) com des d'un punt de vista qualitatiu (productivitat, mecanització i indrustialització). Paral·lelament, l'economia queda determinada en aquest període per procés de globalització accelerat, però amb una gran diversitat segons la regió analitzada.

Revolució Francesa

1789 - 1799

Primera Guerra Mundial

1914 - 1918

Segona Guerra Mundial

1939 - 1945

Guerra Freda

1947