Història universal

Eix cronològic sobre la història. Es pot veure la divisió de les diverses etapes: edat antiga, edat mitjana, edat moderna i edat contemporània.

Edat Antiga

313 - 476
476 - 477

Edat Mitjana

500
622
711
800
1238
1453
1454
1492

Edat Moderna

1519
1700
1789

Edat Contemporània

1789 - 1799
1914 - 1918
1939 - 1945
1947