Henriks tidslinje

Ställen jag bott på

Ryssby

1973 - 1991

Ljungby

2003 - 2012

Mitt liv

Föddes

1973

Ryssbyskolan

1980

Åbyskolan

1986

USA

1996

Lärarutb.

1999

Åbyskolan, del 2

2004

Mia

2004

Pappa

2008

Nu

28 September 2017

Idrotter

Fotboll

1980 - 1989

Handboll

1984 - 2009