Henriks tidslinje

Ställen jag bott på

1973 - 1991
2003 - 2012

Mitt liv

1973
1980
1986
1996
1999
2004
2004
2008
28 September 2017

Idrotter

1980 - 1989
1984 - 2009