Untitled timeline

Main

Nyvinninger i Norge

Norge i en moderne revolusjon

Grunnloven

1814

Norge får sin første egne grunnlov. denne blir signert på Eidsvoll i 1814.

Første Sparebanken

1820

Norge får sin første sparebank. Dette gir større muligheter for bønder å investere i nye redskaper.

Veiloven

1824

Norge får sin førte veilov. Dette forplikter Norge som stat til å forbedre veiene.

17.Mai og Dampskip

1826

Norge feirer sitt første 17.mai tog, og senere på året får den Norske stat to dampskip også.

Jordbruksmaskiner

1850

Norge får nye og bedre Jordbruksmaskiner. Dette gir større utbytte på kortere tid.

Glansperioden for trelast

1850 - 1860

Det under 1850 at Norge begynte å få større forbruk av tre.

Første jernbanen ankommer

1854

Den første jernbaenen blir lagt i Norge. Den gikk gikk fra Kristiania(OSLO) til Eidsvoll.

Telegrafen

1855

Norge får sin første telegraf. Dette blir starten på et nytt kommuniserende Norge.

Nasjonalsangen

1859

Norge får sin egen nasjonalsang. dette blir skrevet av Bjørn S.B.
denne er minner meget om Frankrikes nasjonalsang.

Meierier

1860

Norge får sitt første meieri. dette gir større utbytte av melkeproduktene.

Telefonen

1876

Norge får sin første telefon. Dette begynner sakte men sikkert å ta over kommuniseringen av Norge.

Politikken i Norge

Norge innenriks politikk

Formmannskapslovene

1837

Skattebetalere var bøndene og da ble formmannskapsloven innført. lokalt selvstyre. Lokaldemokratien ble født.

Riksrettsak

1884

Riksrettsaken og parlamentet ble innført.

kvinnesaksforening

1884

Norges kvinnesaksforening ble dannet.

AP

1887

Norge får et nytt politisk parti kalt ArbeiderPartiet. dette gir et venstre parti.

Trygdeloven

1894

Den første trygdeloven, og ulykkestrygden ble vedtatt. denne loven ble intatt for industriarbeiderne

Norsk Konge

1905

25.November fikk Norge sin egen konge.

Rjukan fossen legges nær-

1907

de stengte fossen inn i rør for å hente ut strøm.