Untitled timeline

Förberedelser inför vt.13 exjobb

Projektplan/revidering

12/07/2012 - 01/15/2013

Prel. tidsplan för examensarbete

Förstudie

01/10/2013 - 01/31/2013

Idégenerering

01/24/2013 - 02/05/2013

Konceptualisering

01/30/2013 - 02/14/2013

Val av koncept

02/18/2013 - 02/27/2013

Urvalsprocess

02/18/2013 - 02/27/2013

Uppsatsskrivning

03/03/2013 - 03/15/2013

Prel. tidsplan för examensarbete steg 2

LP3

03/24/2013 - 03/29/2013

Revidering av uppsats

03/24/2013 - 03/29/2013

Skissmodell

04/01/2013 - 04/12/2013

Presentationsmodell

04/15/2013 - 05/03/2013

Rapportskrivning

04/29/2013 - 05/17/2013

Korrektion/revidering

05/18/2013 - 05/21/2013

Presentation

05/21/2013 - 05/31/2013