Nombre pi

Events

Papiro Rhind (Mesopotàmia) Valor: 3+1/8

1900 B.C.

Valor: 3+1/8

Antic Egipte. Valor: 256/89

1800 B.C.

La Bíblia (Reis I, 7,23) Valor: 3

600 B.C.

Arquímedes (Antiguitat clàssica). Valor: 377/120

300 B.C.

Claudi Ptolemeu. Valor: 377/120 = 3,141666...

150

Liu Hui. Valor: 3.14159

263

Zu Chongzhi. Valor: 355/113 ~ 3.1415929

500

Brahmagupta. Valor: 101/2 ~ 3.1623

600

Fibonacci. Valor: 3,141818

1220

Al-Kashi. Valor: 2π = 6.2831853071795865

1424