Brood

Events

Een vreedzaam Europa

1945 - 1959

Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Stalen om te zorgen voor een blijvende vrede. De zes oprichtende landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Een periode van economische groei

1960 - 1969

In de jaren '60 komt de economie tot bloei, mede doordat de EEG-landen geen douanerechten meer heffen bij de onderlinge handel. Zij worden het er ook over eens samen de voedselproductie te controleren zodat er genoeg te eten is voor iedereen.

Een groeiende gemeenschap- de eerste uitbreiding

1970 - 1979

Op 1 januari 1973 treden Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk toe, waardoor het aantal lidstaten op negen komt. In het kader van het Europees regionaal beleid worden grote sommen geld overgedragen om gelegenheid en infrastructuur te creëren in arme streken.

Europa veranderd - de val van de Berlijnse muur

1980 - 1989

In 1981 wordt Griekenland de 10e lidstaat. Spanje en Portugal volgen vijf jaar later. In 1986 wordt de Europese Akte ondertekend. Dit verdrag vormt de grondslag voor een ambitieus zesjarenprogramma om de problemen bij het vrij handelsverkeer tussen de lidstaten op te lossen en zo de "interne markt" te vormen.

Een Europa zonder grenzen

1990 - 1999

In 1993 wordt de interne markt voltooid met de vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en geld. In de jaren '90 worden twee belangrijke verdragen gesloten: het Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie in 1993 en het Verdrag van Amsterdam 1999.

Verdere uitbreiding

2000 - 2009

De euro wordt de nieuwe munteenheid voor vele Europeanen. De EU-landen beginnen nauwer samen te werken om de criminaliteit te bestrijden. De politieke verdeling tussen Oost- en West-Europa wordt eindelijk opgeheven met de toetreding van niet minder dan tien landen tot de EU in 2004, gevolgd door Bulgarije en Roemenië in 2007.

Een decennium van uitdagingen

2010 - Present

De wereldwijde economische crisis slaat hard toe in Europa. De EU helpt tal van landen hun problemen te boven te komen. De Bankenunie gaat van start om het bankenstelsel robuuster en betrouwbaarder te maken. In december 2012 krijgt de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede. Het jaar daarop, in 2013, wordt Kroatië de 28e lidstaat van de Europese Unie Klimaatverandering staat nog steeds bovenaan de agenda en de Europese leiders maken afspraken over de beperkingen van schadelijke emissies.