julie2001

Events

een vreedzaam europa

1945 - 1959

Een zes tal landen die gemeenschap oprichten. Een gemeenschap voor kolen en staal. Na de tweede wereld oorlog.
De gemeenschap noemt de eeg oftewel opgestart door het verdrag van Rome de "gemeenschappelijke markt."

Een periode van economische groei

1960 - 1969

Dankzij de EEG- landen geen douanerechten meer. Controle op voedselproductie. Er is een overproductie in de landbouw. dankzij generatie '68 komen er studenten rellen in Parijs.

Een groeiende gemeenschap- de eerste uitbreiding

1970 - 1979

Er komen op 1/01/1973 drie leden bij de gemeenschap nu zijn ze met negen. Dankzij de korte Arabische - Israëlische oorlog komen er een energiecrisis en economische problemen in Europa. De laatste rechtse dictaturen in West-Europa komen ten val. Het Europees parlement krijgt meer invloed en alle burgers kunnen voor het eerst parlementsleden rechtstreeks gaan kiezen.

Europa verandert - de val van de Berlijnse muur

1980 - 1989

Solidarnosc en Lech Walesa worden na de staking bekend in heel Europa en ver daarbuiten. In 1981 word Griekenland het 10e lid. Spanje en Portugal volgen 5jaar later. In 1986 wordt de akte ondertekend. Er wordt een "interne markt" gevormd. De politieke situatie veranderd op 9/11/1989 wanneer de Berlijnse muur valt.

Een Europa zonder grenzen

1990 - 1999

Door een ineenstorting van het communisme in Midden - Oost Europa worden alle Europeanen nauwer bij elkaar betrokken. 1993 Vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en geld. In de jaren 90 worden twee belangrijke verdragen gesloten. Het verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie 1993. Verdrag van Amsterdam 1999. Zorgen over milieu en de Europese samenwerking van veiligheid en defensie. In 1995 drie nieuwe leden: Oostenrijk, Finland en Zweden. Schengen-akkoorden, genoemd naar een klein dorp in Luxemburg, kunnen mensen reizen zonder paspoortcontrole.

Verdere uitbreiding

2000 - 2009

De euro wordt de nieuwe munteenheid voor vele Europeanen. Door de aanslag van 11/09/2001 beginnen EU-landen nauwer samen te werken om de criminaliteit te bestrijden. De verdeling van West en Oost Europa wordt opgeheven met toetreding van 10 landen in de EU 2004. Nog twee in 2007. Een financiële crisis treft de wereldeconomie in september 2008. Het Verdrag van Lissabon treed op 1/12/2009 in.

Een decennium van uitdagingen

2010

Een wereldwijde economische crisis slaat hard toe in Europa. De EU helpt heel veel landen. De Bankunie gaat van start om bankenstelsel robuuster en betrouwbaarder te maken. De EU krijgt in december 2012 de Nobelprijs voor de Vrede. Kroatië komt er in 2013 bij als 28e lidstaat van de Europese Unie Klimaatverandering staat nog steeds bovenaan de agenda en de Europese leiders maken afspraken over de beperking van schadelijke emissies. Er zijn in 2014 verkiezingen en de eurosceptici krijgt er zetels bij. Na de annexatie van de Krim door Rusland wordt er een nieuw veiligheidsbeleid ontwikkeld. Het religieus extremische in het Midden-Oosten en andere landen en regio's rukt op, met groeiende onrust en oorlogen tot gevolg waardoor velen huis en haard moeten verlaten en hun toevlucht in Europa zoeken. De EU staat niet alleen voor een dilemma hoe zij deze vluchtelingencrisis moet oplossen, maar wordt ook zelf het doelwit van terrorisme.