Norge 1814-1905

Nyvinninger

Grunnloven

1814

17.mai Union med Danmark ble brutt, og vi gikk i union med Sverige

Første sparebank

1820

Veilov

1824

Elendige veier i Norge, og endelig ble det vedtatt en lov om bedre veier.

Føste 17.mai tog og Dampskip

1826

Det første 17.maitoget ble holdt. Det ble også kjøpt 2 dampskip, som skulle brukes til å frakte post og passasjerer.

Glansperiode for trelast

1850 - 1860

Det var på denne tiden alle maskinene kom for å hjelpe med trelasten.

Jordbruksmaskiner

1850

Gjorde transporter og jobber lettere for foket.

Første jernbanen kom

1854

Den første jernbanen kom. Den gikk fra Kristiania til Eidsvoll. Lettere og frakte tunge varer rundt.

Telegraf

1855

Norge får sin første telegraf. Dette ble starten på ett nytt kommuniserende Norge.

Nasjonalsangen

1859

Norge fikk sin første nasjonalsang. Den ble skrevet av bjørn Stjernebjørnson. og han fikk inspirasjon fra Frankrike og Tyskland.

Meierier

1860

Meieriene kom, det ble lettere og lage meieri produkter. Noe de måtte gjøre for hånd før, må nå lengre.

Barnetog

1870

Norge hadde sitt første barnetog. De første årene var det bare gutter som fikk lov til å gå i tog.

Telefonen

1876

Telefonen kom, og det ble lettere å få kontakt med før. Dette er en nyere oppfinnelse fra telegrafen.

Telefonlinjer åpnes

1880

Noen år etter at telefonen kom ble telefonlinjene åpnet i Kristiania

Norsk konge

1905

25.november fikk Norge sin egen konge, nemlig kong Haakon 7. Endelig ble vi ett selvstendig land.

Industrieventyret

1907

Industrieventyret på Rjukan tar til,energikilder ble viktig for industrien.

Rjukan fossen leggesnær

1907

Fossen ble lagt i rør, sånn at vi fikk energi. Energien vi fikk ble brukt til å produsere strøm.

Politikken i Norge

Formmannskapslovene

1837

Skattebetalere var bøndene, og da ble formannskapsloven innført.Lokalt selvstyre. Lokaldemokratiet ble født.

Årlige stortinget innføres

1869

Lettere å følge med på hva stortinget holdt på med.

Kvinnesaksforening

1884

Norges kvinnesaksforening ble dannet., det gikk ut på at kvinner skulle få flere fordeler.

Partiene grunnlegges

1884

Høyre og Venstre partiene i Norge ble innført.

Riksrettsaken

1884

Riksrettsaken og parlamentarismen ble innført.

Arbeiderpartiet

1887

Vi fikk ett nytt parti. Denne gangen hette det nye partiet Arbeiderpartiet

Trygdeloven

1894

den første trygdeloven,og ulykkestrygden ble vedtatt. Denne loven ble inntatt for industriarbeidere.

Stemmerett

1898

Det ble allmenn stemmerett for menn.

LO grunnlegges

1899

LO grunnlegges, og det står for Landsorganisasjon.

NHO

1900

NHO grunnlegges, og det står for Næringslivets Hovedorganisasjon.

Stemmerett for kvinner.

1913

Endelig var det lov for alle kvinner og stemme. og det ble like mye verdi på kvinner og menn, når det gjeldte stemmerett.