MARKEDSFØRINGSPLAN FOR NUFF 2013

Timeline for å vise hva som skal skje når i markedsføringsprossessen til NUFF 2013. - Dette er en skoleoppgave som gjennomføres i faget "Medieproduksjon" som en del av pensum.

Main

- Teaserplakater i byen med tydelig logo og dato.

01/07/2013

Gjøre Tromsøfolk oppmerksom på at festivalen finnes, synlig i bybildet. Plakatene henges opp etter at folk har kommet ut av julemodus, og de er klar for noe nytt.

- Pressekonferanse med lokale aviser (Utropia, Nordlys, iTromsø)

01/11/2013

Gjøre Tromsøfolk oppmerksom på at festivalen finnes, synlig i bybildet. Grunnen til at pressekonferansen er den 11/01, er fordi da har folk sett plakaten, og de kan relatere nyhetene til noe de selv har sett. Fokus på et internasjonalt sammarbeid med unge filmskapere fra hele verden. Tirsdag er også en bra dag å være i avisa på med tanke på stoff/publikum/dag.

PR-stunt

01/26/2013

Gjøre Tromsøfolk oppmerksom på at festivalen finnes, synlig i bybildet. PR-stuntet er det siste vi gjør i januar (og på en lørdag i sentrum for å få så mange blikk som mulig), for å avslutte måneden med en BRAK før vi går inn i en roligere måned hvor vi fokuserer mer på å nå "enkeltpersoner" som er akkurat i målgruppa.

Skolevisning for ungdomsskolene i byen

02/04/2013 - 02/08/2013

Kino på Verdensteatret Cinematek med filmer som er aktuelle for årets program. Servering av sponset popcorn og lokal brus (spiller her på Marlows «Fysiske behov», legger visninga til sent på skoledagen, da ungdommene er sultne. Kort innledning produsent Ylva Pavval.
Rolig periode, men satser på å gjøre festivalen synlig for målgruppa. Forankre festivalen i tromsøfolka. Repetere budskap og hva festivalen er. Gjøre festivalen til noe tromsøfolk kan føle eierskap til.

Sak i lokalavisa (Nordlys)

02/11/2013

Sak om ung, lokal filmskaper, og hvordan det er å gjøre ung film i Tromsø.
Rolig periode, men satser på å gjøre festivalen synlig for målgruppa. Forankre festivalen i tromsøfolka. Repetere budskap og hva festivalen er. Gjøre festivalen til noe tromsøfolk kan føle eierskap til. Her ser de kanskje noen de kjenner i avisa, og da er det lettere å relatere festivalen til noen.

Offisiell festivalplakat i byen og på ungdoms- og videregåendeskolene

03/04/2013

Plakater med logo, filmtitler og dato. Nå skal ungdommene se festivalen på nytt, og nå vet de (forhåpentligvis) hva NUFF er, da de har sett den i avisa og vært på NUFF-kino.
Her jobber vi med å gjøre festivalen mer synlig igjen, og ikke bare i Tromsø, men resten av Norge også.

Lage facebookevent

03/09/2013 - 06/22/2013

Alle ungdommer/unge voksne/filminteresserte er på facebook, og det er en av de beste gratiskanalene man kan bruke for å markedsføre seg (både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt). All info om festivalen kan legges ut der, og det er lett å linke fra facebookeventen til både NUFF-facebookpage og hjemmeside.
Her jobber vi med å gjøre festivalen mer synlig igjen, og ikke bare i Tromsø, men resten av Norge også.

Påskenøtter på Nordlys.no

03/24/2013

Få lokale, unge filmskapere til å lage påskenøtter til Nordlys-web-tv.
Her jobber vi med å gjøre festivalen mer synlig igjen, og ikke bare i Tromsø, men resten av Norge også.

NRK3

03/27/2013

Vise kortfilm fra programmet på NRK3 ca klokka 19:00. Vi velger å vise filmene i påska, da det er mange som ser på TV, og til klokka 19:00 fordi da er folk ferdig med barne-TV, og de ser videre.
Her jobber vi med å gjøre festivalen mer synlig igjen, og ikke bare i Tromsø, men resten av Norge også

NUFF 2013

06/14/2013 - 06/23/2013