MARKEDSFØRINGSPLAN FOR NUFF 2013

Timeline for å vise hva som skal skje når i markedsføringsprossessen til NUFF 2013. - Dette er en skoleoppgave som gjennomføres i faget "Medieproduksjon" som en del av pensum.

Main

01/07/2013
01/11/2013
01/26/2013
02/04/2013 - 02/08/2013
02/11/2013
03/04/2013
03/09/2013 - 06/22/2013
03/24/2013
03/27/2013
06/14/2013 - 06/23/2013