norge 1814-1905

Main

norge 1812-1912

norge 1814-1905

Grunnlov

1814
  1. mai. Union med Danmark blir oppløst. Vi går i union med Sverige.

første sparebank

1820

Formannskapslovene

1837

Norge fikk nye lover om formannskap på landet.

Første jernbane strekning i norge

1854

oslo-eidsvoll, åpnes, Navnet var Caroline.

Innføres årlig storting

1869

Telefonlinjene åpnes

1880

i Kristiania

Riksrettssaken og parlamentalismen.

1884

Blir innført.

Norsk kvinnesaksforening dannes.

1884

2 partier blir grunnlagt

1884

Høyre og Venstre partiene

Et nytt parti blir grunnlagt

1887

Arbeiderpartiet

Ulykkestrygd for arbeidere.

1894

Blir vedtatt.

Trygdeloven

1894

Den første blir innført

Allmen stemmerett for menn.

1898

Blir vedtatt

LO

1899

Den grunnlegges

NHO

1900

Den grunnlegges.

Kong Haakon 7.

1905
  1. noivember blir han norsk konge.

Norge blir et selvstendig land.

1905
  1. juni blir unionen med Sverige oppløst.