Den Kalde Krigen

Den Kalde Krigen

Soviet inn i Japan

1945

Fordi Japan var på lag med Tyskland og de likte ikke Sovjet.

Jaltkonferangsen

02/04/1945 - 02/11/1945

*Churchill, Stalin og Roosevelt
*Østeuropiske land - Fri valg
*FN opprettes for å hindre ny krig
*Sovjet med i krig mot Japan
*Tyskland ble delt:
USA, Storbritania og Frankrigefikk tildelt Vest-Tyskland
mens Øst-Tyskland tilfalt sovjet

Nytt møte etter Tysklands Kapitulasjon (Postdam)

07/17/1945

Postdam var en konferanse mellom Storbritania og
Usa

Japan gir seg

08/14/1945

Japan gir seg fordi de var på lag med Tyskland og de likte ikke Sovjet.

Churchills tale om "Jernteppet"

1946

Churchill holder tale om et “jernteppe” som skiller de demokratiske europeiske landene i vest fra de kommunistiske i øst.

Usa inn i Hellas

1946 - 1949

Borgerkrig i Hellas, USA og SB inn for å støtte den demokratiske siden av Hellas. Når krigen er slutt blir Hellas med i NATO og er demokratiske.

Joseph McCarthy

1947 - 1957

I denne perioden ble McCarthy kjent for sine aggressive kampanjer imot kommunister og antatte kommunistsympatisører. Spesielt pressefolk, politikere og folk i film- og underholdningsbransjen og i det militære var utsatt.

Marshallplanen

1947

Dele ut penger til fattige land. Norge var en av dem.
Landene kjøpte ting av USA.
USA tjener på både det, og rentene på lånene. I tillegg fikk de venner.

Berlinblokaden og kommunisstkuppet i Tsjekkodlovakia

1948

Stalin stenger alle innfartsveier og jernbaner til Vest-Berlin. Vil sulte dem ut.

Vestunionen dannes (VEU)

09/28/1948 - 07/30/2011

VEU - Den vesteuropeiske union
Den vesteuropeiske union er den delvis uvirksom forsvar- og sikkerhetorginasjon.

Opprettet Comecon (CMEA)

1949 - 1991

CMEA -> Council for Mutual Economic Aid
Comecon (CMEA) var en økonomsik samarbeidornasjon for rekke kommunist alnd men Sovjetunionen i spissen.
Organisasjonen hadde hovedsetet i Moskva

BRD og DDR

1949

BRD – Bunderrepublikk Deuchland (Vest)
| DDR – Deche demokratiske republikk (Øst)

Mao Zedong

1949

Mao(kommunist) tar over kontrollen over Kina.

NATO dannes

1949

*Nato -> Nort Atlantic Treaty Organizaton
*Truman - doktrinen
* Alle man skal beskyttes mot kommunisme
*Marshall-planen
*økonomisk hjelp til Vest- Europa

Atombombe testes

08/24/1949

Sovjet prøvesprenger en atombombe som var den første kjernefysiske bombe
( 24. august)

Koreakrigen

1950 - 1953

Korea ble styr av Japan til 1945, og etter det ble Korea delt i to: Sør- og Nord Korea.
Sovjetunionen støttet de korreanske kommunistene, som gjorde Nord-Korea om til en kommunist stat.
Amerikanene støttet de koreanske antikommunistene , som gjorde Sør-Korea om til en demokratisk, antikommunist stat.
I 1948 trakk supermakten seg ut av Korea, og det nydannet FN fikk oppgaven å bestemme hvem som skulle styre i de nye statene.

Stalin dør

1953

Etter ham tok Nikita Khrusjtsjov

opptøyer i øst Berlin

1953

Folkeoppstanden 17. juni (eller 17. juni-oppstanden) er navnet som brukes om en oppstand som fant sted i juni og juli 1953 mot det sovjetinnsatte kommunistregimet i DDR. En streik gjennomført av bygningsarbeidere i Berlin den 16. juni utviklet seg til en omfattende oppstand dagen etter. Oppstanden ble slått ned av sovjetiske stridsvogner. 55 dødsoffere blant demonstrantene und politfolk er kjent.

Våpenkappløpet

07/21/1953

USA og Sovjet posisjonerer seg.
Oppretter militærbaser på stategiske pukter over hele verden.

Warszawapakten dannes

05/14/1955 - 07/1/1991

Sovjetunionen og kommunistene Øst -Europa dennet Warszawapakten som en reakjon på det vestlig Nato.
(Warszawapakten: forsvarspakt mellom sovjetunionen og flere østeuropeiske land, rett mot Nato.

Oppstanden i Ungarn

1956

1956 Brøtdet ut opprør mot matprisen i Polen og mot matmangel i Ungarn.

Suezkrisen

1956

Storbitannia trekker styrkene ut fra Egypt som har vært der siden 2. verdenskrig pga angrep på området.

Opprør i Stalin

1956

Polen – opprør
Ungarn – store kamper

Sputnik

1957

Satellitt ble sendt opp av Sovjet

Fidel Castro

1959 - 1976

Castro ble statsminister i januar 1959 etter Den cubanske revolusjonen

Berlinmuren ble bygd

08/13/1961 - 11/09/1989

Formålet med muren var å beskytte DDRs innbyggere mot fascisme (østblokklandene mente at de kapitalistiske NATO-landene, og i særdeleshet Vest-Tyskland, var fascistiske). Den virkelige årsaken for byggingen av muren var å forhindre at befolkningen flyktet til Vesten.

Cubakrigen

1962

Sovjet instalerte atomraketter på Cuba, og det fant Usa fort utav og kuttet allkontakten med Cuba.
Usa sender ut krigsskip og setter de foran Cuba ogventer på Sovjet.
Usa truer med å bombe hvist de ikke fjærner atomraketterne. Sovjet trekker seg i siste ltten og fjerner atomrakettene på Cuba, men da måtte Usa trekke seg helt ut av Cuba. Cuba blir forsatt kommunistisk.
En tredje verdenskrig ble ungått.

Prøvestansavtalen

1963

Avtale mellom Sovjet, Storbritannia og USA om å ikke teste atomvåpen i verken luft, vann eler ytre rom.

Vietnam krigen

1965 - 1975

vietnamesiske frigjøringsfronten -> FNL (Viet Cong)

Apollo

1969

Apollo 11 var en amerikansk romekspedisjon, en del av Apollo-programmet, som sendte de første menneskene til månen. Oppskytingen fant sted ved Kennedy Space Center den 16. juli 1969, og landingsfartøyet landet på månen den 20. juli 21:17:40, norsk tid. Seks og en halv time senere, 21. juli 03:56 norsk tid, tok Neil Armstrong de første steg på månen.

SALT

1972

(Strategic Arms Limitation Talks) Avtale mellom USA og Sovjet begrense utplassering og produksjon av strategiske våpen.

Chile

1973

Helsingforsavtalen

1975

Samarbeidsavtale mellom Norden

Mao Zenog dør

09/09/1976

Mao Zenog (kinesisk kommunist)

Sovjetunionen invaderer Afghanistan

1979 - 1989

Den afghansk-sovjetiske krig var en væpnet konflikt mellom regjeringen i Afghanistan (støttet av Sovjetunionen) og opprørere fra "mujahedin"

SALT ll

1979

Sovijet inn i Afganistan

1979

En væpnet konflikt mellom den Afghanske regjering og opprørere som ble kalt for mujahedin. Sovjet inn for å støtte regjeringen.

Karol Wojtyla valgt til pave

1979

Polakken Karol Wojtyla valgt til pave, og som pave tok han navnet Johannes Paul 2. Etter det fikk kirken enda større makt i Polen.

Streik i Polen

1980

brøt det ut streiker i Polen, disse organiserte seg under navnet Solidanitet. Kommunist partiet i Polen var i ferd å mistet til slutt kontrollen.

glasnost og perestrojka

1985

kom Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjetunionen. Han ville gi innbyggerne større frihet. Men selv om friheten ble større så ble økonomien dårligere for folk flest. Streiker og uroligheter spredde seg. Gorbatsjov og den amerikanske presidenten Ronald Reagan, startet forhandlinger om nedrustning av atomvåpen, noe som førte til langt bedre forhold mellom USA og Sovjetunionen. Det ble slutt på det voldsomme våpenkappløpet. Den kalde krigen var over. -

Sovjetunionen blir oppløst

1991

Sovjet brytes opp, Warszawapakten oppløses og den kalde krigen er over
I stedet for et stort Sovjetunionen fikk vi nå 15 nye og selvstendige stater. Den største var Russland og den nest største var Ukraina. Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble samlet til en stat.

Litvienko dør

2006

Litvinenko blir fogiftet i London

Russland trekker seg fra våpen Europas avtalen

2007