Nyvinninger i Norge

norge 1814-1905, Forbedringene

Første sparbankene

1820

De første sparbankene som kom til Norge kom i 1820. Den første var i Christiania og var kalt for ''Christiania Sparebank''.

Veilov

1824

Veiene i Norge var ikke på topp i gamledager, men når veiloven kom i 1824, fikk vi et mye bedre system og fikk lagd bedre veier i Norge.

De to første dampskipene

1826

De to første dampskipene kom til Norge i 1826. Navnet på dampskipene var ''DS Constitution''. Disse dampskipene var mest brukt for å frakte passasjerer og frakte post.

Første Jordbruksmaskiner

1850

Før jordbruksmaskinene kom var det mye mer stress og holde på med jordbruk. Da fikk de bare brukt redskaper som plog, ljå og trespader. Men i 1850 kom maskinene som gjorde alt mye lettere for jordbrukerene.

Eidsvoll Banen

1854

Norges første jernbane var fra eidsvoll til christiania.

Første Telegrafen

1855

De fleste tekniske sakene kom i 1855, det var da de første telegrafen kom! Den var mellom Kristiania og Drammen

Meieri

1860

Meieriet kom til Norge i 1860 som da ville gjøre at Norge fikk mye mer melkeprodusjon.

Barnetoget

1870

i 1870 kom det første barnetoget til Norge og det var kunn gutter som fikk lovt å gå i dette toget.

Telefonen

1876

Vi i Norge var tidelig ute med telefonen, vi fikk ideen etter at en nordmann hadde hvert i USA og fått med seg to telefon apperater hjem.

Politikk

Norge får grunnlov

1814

Norge fikk godkjent grunnloven sin på Eidsvoll i Eidsvollbygget i 1814. Som da gjorde at vi ikke lenger var i union med Danmark

Formannskapslovene

1837

Formannskapslovene var to lover som ble vedtatt 14 januar 1837. Denne loven gikk ut på at hver kommune skulle få hvert sitt kommunestyre med fullmakt.

NasjonalSangen

1859

Norges nasjonalsang ''Ja vi elsker dette landet'' kom i 1859, og var skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson

Høyre og Venstre Grunnlegges

1884

de to Norske partiene Høyre og Venstre ble grunnlagt i 1884.

Norske Kvinnesaksforeningen

1884

Den Norske kvinnesaksforeningen var dannet den 28. juni 1884. Grunnen var får å gi kvinnen rett og plass i samfunnet. Og dette er en av Norges eldste organisasjoner som jobber for likestilling.

Arbeiderpartiet

1887

Det Norske partiet Arbeiderpartiet var grunnlagt 1887.

LO grunnlegges

1899

LO står for Landsorganisasjonen i Norge. Det er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.

NHO grunnlegges

1900

NHO var stiftet 1.januar 1900. NHO står for Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter.

Stemmeretten for kvinner

1913