moiii

Events

1800-luku / Kansallisromantiikka

1800 - 1869

Vuonna 1835 Elias Lönnrotin kokoama Kalevala nosti Suomen sivistysvaltioiden joukkoon mahtavalla myyttisellä muinaishistoriallaan. Teos on ideologinen ja sen mallina käytettiin muita kansalliseepoksia. Koska sivistyneistön suomen kielen taito oli todella huono, Kalevalan merkitys kasvoi yhdessä suomalaisen lukijakunnan kanssa. 1800-luvulla kasvavan porvariston vapaa-aika lisääntyi. Ihmiset alkoivat lukea ajankuluksi. Romaanit nousivat ykköseksi käyttökirjallisuuden, uskonnollisen kirjallisuuden ja runojen tilalle. Suosituimmat kirjailijat siihen aikaan oli Fredrika Runeberg, Johan Ludvig Runebergin puoliso. Fredrikan ensimmäinen teos 1800-luvulla oli ruotsinkielinen Brev till sonen Walter. 1800-luvun tyylisuunta oli Romantiikka. Romantiikan kirjallisuus tuli muualta päin Eurooppaa ja saapui myös suomeen. Romantiikan aikakaudella kirjoitettiin paljon asioita kaunistelemalla ja sankarimaisista teoista. 1860 nuori nurmijärveläinen Aleksis Stenvall taiteilijanimellään Aleksis Kivi voitti palkinnon Kalevala pohjautuvallaan Kullervo tarinallaan. Lopullisen Kullervo tarinansa hän sai valmiiksi vasta 1864 ja saman vuoden lopussa ilmestyi myös komedia Nummisuutarit. Kiven pääteos Kullervon ja Nummisuutareiden ohella on Seitseman veljestä - romaani, joka julkaistiin vuonna 1970. Johan Ludvig Runebergin tunnetuin teos sai myös alkunsa 1800-luvulla ja sen nimi on Fänrik Ståls sänger (1848, 1869; Vänrikki Stoolin tarinat), joka käsittelee suomen sotaa. Fredrika Runeberg Johan Ludvig Runeberg Elias Lonnröt ja Aleksis Kivi Lähde: http://ai6kirjallisuushistoria.blogspot.fi/

1800-luku / Realismi

1844 - 1921

1800-luvulla maailma modernisoitui nopeasti. Sen takia yhteiskunnalla tuli ongelmia. Realistiset kirjailijat olivat niitä, jotka kirjoittivat karun totuuden yhteiskunnan ongelmista ilman kaunistelematta sitä. Realismista jyrkempi versio on naturalismi, joka kuvaa totuutta aivan sellaisena kun se on ja vielä karumpana kuin realismi. Tunnettuja suomalaisia realismikirjailijoita oli Minna Canth (1844-1897) ja Juhani Aho (1861-1921). Minna Canth oli kuopiolainen kirjailija, joka hoiti Kuopiossa eri liikkeitä. Tuohon aikaan realismikirjailijat tutustuivat sairaaloihin, vankiloihin ja muutenkin todellisuuteen ja sen oikeisiin kasvoihin. Realismikirjailijat saivat tietenkin tarinansa niistä ja kirjoittivat niitä karuun sävyyn. Yksi tunnetuimmista Canthin teoksista on "Työmiehen vaimo" joka kuvaa vaimoa, jonka aviomies ajaa perheen kurjuuteen esimerkiksi ryyppäämällä. Juhani Aho oli ensimmäinen suomalainen kirjailija joka elätti itsensä kirjoittamalla. Hän tekikin pitkän, jopa neljäkymmentä vuotta kestäneen kirjailijan uran. Tuohon aikaan realismikirjailijat ottivat paljon kantaa naisten asemaan, mutta Aho kirjoitti myös miesten tunteista esimerkiksi teoksessaan "Yksin", joka julkaistiin vuonna 1890. Minna Canth ja Juhani Aho Lähde: http://ai6kirjallisuushistoria.blogspot.fi/

suomen kirjallisuushistoria

1860 - 2018

1900-luku / Modernismi

1900 - 1998

Modernismi syntyi 1900-luvun alkupuolella. Sen syntyyn vaikuttivat 1900-luvun alkuun ajoittuneet yhteiskunnan ja kulttuurin tapahtumat, esim. sota, naisten arvo, tiede, teollistuminen ja kaupungistuminen. Modernismin ajalla alettiin tarkastelemaan maailmaa ihmisen tajunnan lävitse, kuten ihmisten mielen ailahduksien ja havaintojen kautta, jota kutsuttiin tajunnanvirtatekniikaksi. Moderni kirjallisuus ei enään pyrkinyt jäljentämään pikkutarkasti todellisuutta, vaan keskittyi esittämään tulkintoja siitä. Runoudessa löydettiin uusi runomuoto, joka oli tunnettu sen vapaasta mitasta, arkipäivän puhekielestä ja loppusoinnuttumuudesta. Suomalaisia modernismin kirjailijoita oli mm. Edith Södergran (1892-1923), Pentti Haanpää (1905-1955), Aaro Hellaakoski (1893-1952) ja Helvi Hämäläinen (1907-1998).
Edith Södergran
Pentti Haanpää
Aaro Hellaakoski
ja Helvi Hämäläinen Lähde: http://ai6kirjallisuushistoria.blogspot.fi/

1950 / Sotavuosien kirjallisuus

1940 - 1954

Koko maailmaa järkyttänyt toinen maailmansota 1940-luvun alkupuoliskolla ja siihen liittyneet suomessa käydyt sodat, talvisota ja jatkosota, vaikuttivat vahvasti kaikkeen kulttuuriin ja sitä kautta myös kirjallisuuteen. Suomalaisessa kirjallisuudessa käsiteltiin sotaa niin suoraan (esim. Väinö Linnan Tuntematon Sotilas). Tuntematon Sotilas julkaistiin vuonna 1954. Tuntemattomasta Sotilaasta on tehty jo 3 elokuvaa. Sodanjälkeisessä kirjallisuudessa tuli suosituksi yksityinen näkökulmatekniikka. Enään ei kerrottu suuria tapahtumia ison joukon kannalta, vaan nyt keskityttiin yksittäisen ihmisen havaintoihin ja näin korostettiin tavallista ihmistä esimerkiksi Tove Jansson joka on Muumi-hahmojen kirjailija. Runous vapautui, mikä tarkoittaa sitä, että tiukasti noudatetuista runomitoista ja loppusoinnuista luovuttiin. Sodan jälkeinen runous oli voimakasta ja suorasanaista. Runoissa pohdittiin olemassaoloa ja itseyttä.

Väinö Linna
ja Tove Jansson Lähde: http://ai6kirjallisuushistoria.blogspot.fi/

1960-1970 luvun kirjallisuus

1960 - 1970

1960-luvun sanotaan vapauttaneen koko yhteiskunnan. Tabuja kaadettiin, yheiskunnallisia tapahtumia seurattiin tarkkaan ja kirjailijan roolia venytettiin julkiseksi performanssiksi. 1960-1970 luvun kirjallisuuden pääteemoja olivat seksuaalisten tabujen kaato. Ihmisten ja yhteiskunnan välistä kriittisesti kuvaava realistinen kirjallisuus oli yleistä. Tunnettuja suomalaisia teoksia 1960-1970-luvulta ovat mm. Pentti Saarikosken runokokoelma "Mitä tapahtuu todella?" (1962), Veijo Meren romaani "Peiliin piiretty nainen" (1963) ja sen ajan tunnettuja naiskirjailijoita oli esim. Eeva Kilpi.
Pentti Saarikoski
Veijo Meri
ja Eeva Kilpi Lähde: http://ai6kirjallisuushistoria.blogspot.fi/

1980- ja 1990 lukujen kirjallisuus

1980 - 1990

Viime vuosikymmeninä, kun teoksia on julkaistu niin valtava määrä, että niissä ei enään ole "genreä". 1980- ja 1990 luvulta voi kyllä erottaa kaksi tyyliä: modernismi ja postmodernismi. Näinä viime vuosikymmeninä katse on myös siirtynyt myös tulevaisuutta kohti ja historia ei ole ollut enään niin suuri ihannoinnin kohde. Esimerkiksi romaani "Suomen historia" (1998) esittää kansallissankarin Mannerheimin alkoholistina, joka on lähinnä naisten perään. Kirjailijana oli Juha Seppälä.
Juha Seppälä
Lähde: http://ai6kirjallisuushistoria.blogspot.fi/

2000-luku / Nykykirjallisuus

2000

2000-luvun kirjallisuus kamppailee sähköisten viestintä- ja viihdemuotojen kanssa. Suomalaiset ovat silti säilyttäneet kaunokirjallisuuden aseman korkealla. Suomenkielinen kirjallisuus on ollut vahvassa kasvussa ja jo 2000-luvun alussa julkaistiin useita hyvin menestyneitä romaaneja, kuten Sofi Oksasen "Puhdistus" (2008). Romaanejen suosiota nostattavat kilpailut palkintoineen ja mediassa tiuhaa tahtia esiintyvät kirjailijat. Kirjailijat ovat olleet alkuajoista lähtien meidän äänekkäin taiteilijajoukko. 2000-luvun kirjallisuus kuitenkin vaihtelee puolilta toisin todella paljon. Sofi Oksasen bestseller "Puhdistus" (2008) on suosittu ympäri maailmaa. Sen käännösoikeudet on myyty noin 40:een eri maahan. Romaani on palkittu monet kerrta ja sen painosmäärä nousi muutamassa kuukaudessa yli sataantuhanteen. 2000-luvun kirjallisuudesta voi nostaa yhden erityispiirteen yli muiden; runouden korkea taso, runsaslukuisuus ja monipuoliset tekotavat. Nykykirjallisuus on intertekstuaalista, joka tarkoittaa tekstien välisen yhteyden merkittävää roolia merkitysten muodostuksessa.
Sofi Oksanen Lähde: http://ai6kirjallisuushistoria.blogspot.fi/