Hominid Evolution

Hominids

Sahelanthropus tchadensis (7-6 mya)

7,000,000 bc - 6000000 bc

Orrorin tugensis (6 mya)

6000000 bc

Ardipithecus kadabba (5.8-5.2 mya)

5800000 bc - 5200000 bc

Ardipithecus ramidus (4.4 mya)

4400000 bc

Australopithecus anamensis (4.2-3.9 mya)

4200000 bc

Australopithecus africanus (3.3-2.1 mya)

3300000 bc - 2100000 bc

Homo Erectus (2.6-2.2 mya)

2600000 bc - 2200000 bc

Australopithecus garhi (2.5 million years ago)

2500000 bc

Homo habilis (2.4-1.6 mya)

2400000 bc - 1600000 bc

Australopithecus robustus (2.2-1.3 mya)

2200000 bc - 1300000 bc

Australopithecus boisei (2.2-1.3 mya)

2200000 bc - 1300000 bc

Homo heidelbergensis (in Europe by 800 kya)

800000 bc

Early archaic Homo sapiens (400 – 120 kya)

400000 bc - 120000 bc

Early Modern Homo sapiens (200-100 kya)

200000 bc - 100000 bc

Neandertals (130-30 kya)

130000 bc - 30000 bc

Epochs

Miocene (24-5 million years ago)

7000000 bc - 5000000 bc

Pliocene (5-1.8 million years ago)

5000000 bc - 1800000 bc

Pleistocene (1.8-.01 million years ago)

1800000 bc - 100000 bc

Holocene (.01-present)

100000 bc - 2012