Norge 1814 - 1905

Nyvinninger

Grunnlov i Norge

1814

Egen grunnlov i 1814 etter en union med Danmark

Sparebank

1820

Første sparebank i Norge

Veiloven

1824

Den nye veiloven kom til Norge

17.Mai feiringen

1826

17.Mai feiringen kom i organisert form

Dampskip

1826

Dampskipene kom til Norge

Jerbane

1851

Norges første jernbanestrekning
(Kristiania - Eidsvoll)

Telegraf

1855

Norges første telegraflinje mellom Kristiania og Drammen

"Ja, Vi elsker"

1859

Ja, Vi elsker ble skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson i 1959

Meieri

1860

Meieriet kom til Norge i 1860.

Barnetog

1870

Det første barnetoget ble arrangert. Det var bare gutter som fikk lov til å gå i barnetog

Konge

1905

Norge får egen konge

Selvstendige

1905

Norge blir selvstendige

Rjukanfossen legges i rør

1907

Norges første vannkaraftverk.

Politikk

Formannskaplovene

1837

Glansperiode for norsk trelashandel

1850 - 1860

Stortinget

1869

Det innføres årlig storting

Telefonlinjer åpnes

1880

Telefonlinjene åpnes i Kristiania

Parlament og riksrettsaken

1884

Riksrettsaken og parlamentarismen blir innført

Politiske Parti

1884

Partiene venstre og høyre grunnlegges

Kvinnesaksforening

1884

Norges kvinnesaksforening dannes

Arberider pati

1887

Det norske arbeiderparti dannes

Trygdelov

1894

Den første trygdeloven, ulykkestrygd for industriarbeider, blir vedtatt

Stemmerett for menn

1898

Allmenn stemmerett for menn

LO Grunnlegges

1899

NHO Grunlegges

1900

Stemmerett for kvinner

1913

Kvinner får stemmerett i Norge