Socials tema 3

Revolucions

1a Revolució Industrial

1780 - 1850

2a Revolució Industrial

1850 - 1910

Va ser resultat de

Revolució agrícola

1780

Noves tecnologies

1780

Revolució demogràfica

1780

Noves fonts d'energia

1850

Noves indústries

1850

Va comportar

Nova organització industrial

1850

Societat de classes

1850

Va originar

Capitalisme industrial

1780

Economia de mercat

1780

Luddisme

1850

Sindicalisme

1850

Marxisme

1850

Anarquisme

1850

Internacionalisme

1850

Events

Naixement liberalisme (XVIII)

1780

Legalització dels sindicats (1825)

1825

1a Internacional (1864 - 1876)

1864

2a Internacional (1889)

1889

Invencions

Carbó de coc (1732)

1732

Màquina de vapor (1769)

1769

Locomotora de Stephenson (1829)

1829

Convertidor ferro - acer (1855)

1855

Dinamo (1869)

1869

Alternador i Transformador (1897)

1897