Norge 1814-1914

Det er om da norge begynnte med å få sin egen grunnlov og blir et selvstendig land!

Nyvinninger

1814 - 1914
1826
1850
1854
1855
1860
1876 - 1880

Politikk

1820
1837
1856
1859 - 1870
1873 - 1887
1884
1894
1900
1905
1905
1907
1907
1913