Norge 1814- 1905

Norge 1814- 1905

Nyvinninger

veilov

1824

bygging av veier- flere transportnyheter-

to dampskip

1826

To dampskip- frakte post og passasjerer- mellom Oslo og Kristiansand - Constitutionen- mindre avhengig av vær og vind-

jordbruks maskiner

1850

det stor hamskiftet- jernbanen og veiene gjorde transporten av jordbruksprodukter inn til byene- dampskip, binde by og land- byene vokste- etterspørselen av ulike jordbruksvarer økte

Telegraf

1855

først telegraflinjen mellom Oslo og Drammen- neste 15 årene var telegraflinjene strukket helt til Vadsø og Kirkenes sende melding på kort tid- inn nyheter mye raskere

Nasjonal sang

1859

av Bjørnstjerne Bjørnson- ja, vi elsker dette landet- inspirasjonskilde, nasjonalromantikken- Asbjørnsen og moe, samlet eventyr- Edvard Grieg komponerte-

meierier

1860

Barnetog

1870

første barnetogene- bare gutter

Telefon

1876

Alexander Graham Bell, Synlig Tale, 1880 opprettet tlf.linjer i Oslo- første året 169 abonnenter

Rjukanfossen legges i rør

1907

første vannkaraftverk- kunst jøtsel- hjefallsrett

Politisk

grunnlov signeres

1814
  1. mai- Eidsvoll- franske menneskerettighetserklæringen- inn Sverige- friere union- beholde vår egen grunnlov- egen økonomi og militærvesen- holdt de to landene sammen, kongemakten-

Formannskapslovene

1837

vært kommune skulle få hvært sitt kommunestyre/bystyret-

første jernbanestrekning

1854

oslo- Eidsvoll- Robert Stephenson leder- 1. september- toget het Caroline- to og en halv time-

innføres årlig storting

1869

årlige møter-

parlamentarismen blir innført

1884

stortinget, landets øverste myndighet- dannes ut fra de partiene som har flest representanter på stortinget-tvinge til å gå av

Høyre og venstre grunnlegges

1884

venstre først-1. januar- åpning på parlamentarismen-ville ha forandringer-sterkere statlig styring enn høyre
høyre i august- støttet kongen

Norsk kvinnesaksforening dannes

1884

sentrale personer, Cecilie Thoresen og Gina Krog- kjempet for,kvinner skulle få ta artium og så studere- likestilt med mannen- skulle ha stemmerett

Det norske Arbeiderparti grunnlegges

1887

DNA- utvide stemmerett- lik lønn for likt arbeid- minstelønn og normalarbeidsdag viktige kampsaker- arbeidsgiverne inngå en felles avtale med de ulike fagforeningene.

første trygdelov

1894

for industriarbeidere- få erstatning

allmenn stemmerett for menn

1898

LO grunnlegges

1899

Arbeidernes faglige landsorganisasjon

NHO grunnlegges

1900

motparten, arbeidsgiverne- året etter- Næringslivets Hovedorganisasjon (NOH)

oppløst fra Sverige

1905

7.juni - selvstendig land

Haakon 7. norsk konge

1905
  1. november- dansk prins Carl- dronning Maud, engelsk prinsesse- to år gammel sønn, Alexander- byttet navn til Olav

Industrieventyret på Rjukan tar til

1907

Stemmerett for alle kvinner

1913

på lik linje med mennene- Norge, tidlig ute