World War 1, World War 2, Cold War

Events

Europa, isang panahon ng kapayapaan

1871 - 1914

Tinatangkilik ng Europa ang isang panahon ng kapayapaan, pag-unlad at pagbabago

Ang Triple Alliance

1882

Pinangunahan ni Otto von Bismark ang paglikha ng Triple Alliance: Alemanya, Austria-Hungary, at Italya

Ang Triple Entente

1907

Ang Triple Entente ay nalikha sa pagitan ng France, Britain at Russia

Ang Pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand

June 28, 1914

June 28- Ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary, na pinangasiwaan ng mga nasyonalista ng Serbia

Digmaan sa Serbia

July 28, 1914

Ang Austria-Hungary ay nagdedeklara ng digmaan sa Serbia

Ang Pagtanggol sa Serbia

July 30, 1914

Ang Russia ay nagpapakilos ng hukbo nito sa pagtatanggol sa Serbia

Battle of Galicia

August 1914 - September 1914

Ang Labanan ng Galicia, Russia ay nagdulot ng malubhang kaswalti sa Austro-Hungarian armies

Ang Pagpapahayag ng Alemanya ng Giyera

August 1, 1914 - August 3, 1914

Ipinahayag ng Alemanya ang giyera sa Russia at France

Inilunsad ng Germany ang Belgium

August 4, 1914

Inilunsad ng Alemanya ang neutral na Belgium, tumugon ang Britanya sa isang deklarasyon ng digmaan

Battle of Cer

August 15, 1914 - August 24, 1914

Labanan ng Cer, nakakahiya na pagkatalo ng Austria-Hungary sa pamamagitan ng matinding pagsalansang sa Serbia