BibLit Timeline

Main

Timeline

Creation

3984 bc

Adam

3984 bc - 3054 bc

Abraham

2166 bc - 1991 bc

Isaac

2066 bc - 1886 bc

Jacob

2006 bc - 1859 bc

Job **

2000 bc - 1800 bc

very rough dates

Israel wanders for 40 years

1445 bc - 1405 bc

Numbers

1445 bc - 1405 bc

Exodus of Israel

1445 bc

Genesis

1445 bc - 1405 bc

Exodus

1445 bc - 1405 bc

Leviticus

1445 bc - 1405 bc

Deuteronomy

1445 bc - 1405 bc

Psalms

1410 bc - 450 bc

Joshua

1405 bc - 1385 bc

Othniel

1350 bc - 1310 bc

Ehud

1292 bc - 1212 bc

Deborah

1192 bc - 1152 bc

Barak

1192 bc - 1152 bc

Eli

1153 bc - 1113 bc

Gideon

1105 bc - 1102 bc

Abimelech (North)

1102 bc - 1079 bc

Tola (North)

1087 bc - 1081 bc

Jephthah (East)

1085 bc - 1065 bc

Samson (South&West)

1085 bc - 1065 bc

Samuel

1085 bc - 1053 bc

Ibzan (East)

1081 bc - 1074 bc

Jair (North)

1079 bc - 1057 bc

Elon (East)

1074 bc - 1064 bc

Abdon (East)

1064 bc - 1056 bc

Saul

1050 bc - 1010 bc

Judges

1043 bc

Ruth

1030 bc - 1010 bc

David

1010 bc - 970 bc

Song of Solomon

971 bc - 965 bc

Proverbs

971 bc - 686 bc

Solomon

970 bc - 930 bc

Hezion

940 bc - 910 bc

Ecclesiastes

940 bc - 931 bc

Ahijah

931 bc - 906 bc

Shemaiah

931 bc - 901 bc

1 Samuel

931 bc - 722 bc

2 Samuel

931 bc - 722 bc

Jeroboam I

930 bc - 909 bc

Rehoboam

930 bc - 913 bc

Iddo

921 bc - 902 bc

Abijah

913 bc - 910 bc

Asa

910 bc - 869 bc

Tabrimmon

910 bc - 890 bc

Nadab

909 bc - 908 bc

Baasha

908 bc - 886 bc

Azariah

900 bc - 875 bc

Hanani

895 bc - 870 bc

Jehu

891 bc - 865 bc

Benhadad I

890 bc - 841 bc

Elah

886 bc - 885 bc

Zimri

885 bc

Tibni

885 bc - 880 bc

Omri

885 bc - 874 bc

Elijah

876 bc - 852 bc

Ahab

874 bc - 853 bc

Jehoshaphat

872 bc - 848 bc

Jahaziel

865 bc - 835 bc

Micaiah*

861 bc - 846 bc

approximate dates

Eliezer*

857 bc - 847 bc

approximate dates

Ahaziah

853 bc - 852 bc

Joram

852 bc - 841 bc

Elisha

852 bc - 796 bc

Obadiah

850 bc - 840 bc

Jehoram

848 bc - 841 bc

Obadiah

841 bc - 825 bc

Jehu

841 bc - 814 bc

Ahaziah

841 bc

Athaliah

841 bc - 835 bc

Hazael

841 bc - 801 bc

Joash

835 bc - 796 bc

Joel

835 bc - 796 bc

Joel

825 bc - 809 bc

Jehoahaz

814 bc - 798 bc

Benhadad II*

801 bc - 770 bc

approximate dates

Jehoash

798 bc - 782 bc

Amaziah

796 bc - 767 bc

Jeroboam II

793 bc - 753 bc

Azariah

792 bc - 740 bc

Jonah

784 bc - 772 bc

Shalmaneser IV

783 bc - 773 bc

Ashurdan III

773 bc - 755 bc

Amos

767 bc - 755 bc

Jonah

760 bc

Hosea

755 bc - 714 bc

Ashumirari

755 bc - 745 bc

Amos

755 bc

Hosea

755 bc - 710 bc

Rome Founded

753 bc

Zechariah

753 bc

Menahem

752 bc - 742 bc

Pekakiah

752 bc - 740 bc

Pekah

752 bc - 732 bc

Shallum

752 bc

Jotham

750 bc - 735 bc

Rezin

750 bc - 732 bc

Tiglath-pileser III

745 bc - 727 bc

Isaiah

739 bc - 681 bc

Ahaz

735 bc - 715 bc

Micah

735 bc - 710 bc

Micah

733 bc - 701 bc

Hoshea

732 bc - 722 bc

Shalmaneser V

727 bc - 722 bc

Oded

725 bc - 715 bc

Sargon II

722 bc - 705 bc

Hezekiah

715 bc - 686 bc

Sennacherib

705 bc - 681 bc

Isaiah

700 bc - 681 bc

Manesseh

697 bc - 642 bc

Esarhaddon

681 bc - 669 bc

Ashurbanipal

669 bc - 633 bc

Nahum

650 bc - 620 bc

Nahum

650 bc

Amon

642 bc - 640 bc

Josiah

640 bc - 609 bc

Zephaniah

636 bc - 623 bc

Hulda

636 bc - 608 bc

Zephaniah

635 bc - 625 bc

Ashuretililani

633 bc - 629 bc

Sinsharishkun

629 bc - 612 bc

Jeremiah

627 bc - 574 bc

Nabopolassar

626 bc - 605 bc

Habakkuk

621 bc - 609 bc

Habakkuk

615 bc - 605 bc

Jehoahaz

609 bc

Jehoiakim

609 bc - 598 bc

70 years of captivity

605 bc - 536 bc

Daniel

605 bc - 536 bc

Nebuchadnezzar

605 bc - 562 bc

Jehoiachin

598 bc - 597 bc

Zedekiah

597 bc - 586 bc

Ezekiel

593 bc - 559 bc

Ezekiel

590 bc - 570 bc

Jeremiah

586 bc - 570 bc

Jerusalem temple destroyed

586 bc

Lamentations

586 bc

Evil-Merodach

562 bc - 560 bc

2 Kings

561 bc - 538 bc

1 Kings

561 bc - 538 bc

Neriglissar

560 bc - 556 bc

Labashi Marduk

556 bc

Nabonidus

556 bc - 539 bc

Belshazzar

553 bc - 539 bc

Cyrus

539 bc - 530 bc

Darius the Mede

539 bc - 525 bc

Daniel

536 bc - 530 bc

Temple building begins

536 bc

Temple building stops

534 bc

Cambyses

530 bc - 521 bc

Smerdis

521 bc

Darius I Hystaspes

521 bc - 486 bc

Haggai

520 bc

Temple building resumes

520 bc

Haggai

520 bc - 505 bc

Zechariah

520 bc - 489 bc

Jerusalem temple rebuilt

516 bc

Temple building finished

516 bc

Ahasuerus (Xerxes)

486 bc - 464 bc

Zechariah

480 bc - 470 bc

Artaxerxes I

464 bc - 423 bc

Ezra

457 bc - 444 bc

1 Chronicles

450 bc - 430 bc

2 Chronicles

450 bc - 430 bc

Esther

450 bc - 331 bc

Malachi*

435 bc - 415 bc

approximate dates

Malachi

433 bc - 424 bc

Nehemiah

424 bc - 400 bc

400 years

350 bc - 50 ad

Ptolemies dominate Israel

323 bc - 204 bc

Seleucids dominate Israel

204 bc - 165 bc

Maccabean revolt and rule

165 bc - 63 bc

Julius Caesar

63 bc - 44 bc

Roman governers

63 bc - 37 bc

Octavian Caesar

44 bc - 27 bc

Herod the Great

37 bc - 4 bc

Octavian declares himself Augustus Caesar

27 bc - 14 ad

Jesus

4 bc - 30 ad

Herod Antipas

4 bc - 39 ad

Paul

2 ad - 68 ad

Tiberius Caesar

14 ad - 37 ad

Jesus' Ministry

26 ad - 30 ad

John the Baptist's Ministry

26 ad - 29 ad

Pontius Pilate

26 ad - 36 ad

Saul becomes Paul

33 ad

Caligula

37 ad - 41 ad

Herod Agrippa

39 ad - 44 ad

Claudius

41 ad - 54 ad

Herod Agrippa II

44 ad - 100 ad

James

45 ad - 49 ad

Pauls 1st Missionary Journey

47 ad - 48 ad

Galatians

49 ad - 50 ad

Pauls 2nd Missionary Journey

49 ad - 51 ad

Matthew

50 ad - 60 ad

Mark

50 ad - 60 ad

1 Thessalonians

51 ad

2 Thessalonians

51 ad - 52 ad

Pauls 3rd Missionary Journey

52 ad - 56 ad

Nero

54 ad - 68 ad

1 Corinthians

55 ad

2 Corinthians

55 ad - 56 ad

Romans

56 ad

Luke

60 ad - 61 ad

Ephesians

60 ad - 62 ad

Philippians

60 ad - 62 ad

Colossians

60 ad - 62 ad

Philemon

60 ad - 62 ad

Acts

62 ad

1 Timothy

62 ad - 64 ad

Titus

62 ad - 64 ad

1 Peter

64 ad - 65 ad

2 Timothy

66 ad - 67 ad

Hebrews

67 ad - 69 ad

2 Peter

67 ad - 68 ad

Jude

68 ad - 70 ad

Galba, Otho, Vitellus

68 ad - 69 ad

Vespasian

69 ad - 79 ad

Jerusalem destroyed by Rome

70 ad

Jerusalem destroyed

70 ad

Titus

79 ad - 81 ad

John

80 ad - 90 ad

Domitian

81 ad - 96 ad

1 John

90 ad - 95 ad

2 John

90 ad - 95 ad

3 John

90 ad - 95 ad

Revelation

94 ad - 96 ad

Nerva

96 ad - 98 ad

Trajan

98 ad - 117 ad