LA REVOLUCIÓ FRANCESA

PERÍODE

LA REVOLUCIÓ FRANCESA

1789 - 1799

Etapes

Monarquia constitucional

1789 - 1792

República democràtica

1792 - 1794

República burgesa

1794 - 1799

fets imp.

Abolició del feudalisme

4 august 1789

Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà

26 august 1789

Constitució 1791

1791

liberalisme polític

fugida de Varennes

JUNE 1791

Assalt plau reial

10 august 1792

Proclamació República

september 1792

Jacobins

july 1793