Αποστολές στη Σελήνη

Events

Apollo 7

10/11/1968 - 10/21/1968

Ο σκοπός του πληρώματος ήταν η δοκιμή του νέου θαλάμου πλοήγησης . Στην αποστολή αυτή έγιναν κάποιες δοκιμές του τρόπου με τον οποίο τα μελλοντικά πληρώματα θα μπορούσαν να μπουν και να βγουν από τη τροχειά της Σελήνης. Η αποστολή ήταν επιτυχημένη εκτός από μερικά προβλήματα στο ηλεκτρικό σύστημα.

Apollo 8

12/21/1968 - 12/27/1968

Το Apollo 8 είχε ως στόχο να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και να επιστρέψει στη Γη. Σε αυτή την πτήση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο πύραυλος φορέας Saturn V. Το πλήρωμά του ήταν οι πρώτοι άνθρωποι σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν την αθέατη από τη Γη πλευρά της και τράβηξαν την πρώτη φωτογραφία που έδειχνε τη Γη να επιπλέει στο διάστημα πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια. Στη διαστημοσυσκευή είχε και τηλεοπτική κάμερα που έστελνε στη Γη εκπομπές από τις διάφορες στιγμές της αποστολής. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 περιφορές γύρω από τη Σελήνη σε απόσταση 112 km από την επιφάνειά της.

Apollo 11

1969

Apollo 9

3/3/1969 - 3/13/1969

Στόχος της αποστολής ήταν η δοκιμή της σεληνακάτου σε τροχιά γύρω από τη Γη. Στη αποστολή δοκιμάστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονταν η αποσύνδεση και η επανασύνδεση της σεληνακάτου με το θαλαμίσκο που θα ήταν σε τροχιά. Κατά τη διάρκεια της αποστολής δοκιμάστηκε και η στολή που θα έβαζαν οι αστροναύτες όταν θα περπατούσαν στη Σελήνη. Η αποστολή τελείωσε στις 13 Μαρτίου με την προσθαλάσσωση του θαλαμίσκου στον Ατλαντικό

Apollo 10

5/18/1969 - 5/26/1969

Στόχος της αποστολής ήταν η δοκιμή της σεληνακάτου και η φω-τογράφηση της περιοχής της Θάλασσας της Νηνεμίας. Καθώς ο John Young περιφερόταν γύρω από τη Σελήνη, οι Cernan και Stafford οδηγόντας τη σεληνάκατο έφτασαν σε απόσταση 9,5 km από το έδαφος. Μετά το τέλος της επιχείρησης άρχισαν οι ελιγμοί της σελη-νακάτου για την σύνδεση της με το θαλαμίσκο. Η διαδικασία κράτησε δυόμισι ώρες. Τρεις ώρες μετά η διαστημοσυσκευή γύρισε προς τη Γη και με την πυροδότηση της μηχανής του θαλαμίσκου ξέφυγε από τη βαρυτική έλξη της Σελήνης. Η επιχείρηση μεταδόθηκε έγχρωμα και απ’ ευθείας στη Γη.

Appllo 11

7/16/1969 - 7/24/1969

Πρώτη επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη στη Θάλασσα της Νηνεμίας . Εγκατασταθηκαν όργανα μελέτης και συλλογής 21,5 κιλών πετρωμάτων. Στόχος της αποστολής, η προσσελήνωση και ο περίπατος δύο αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης. Το ιστορικό πλήρωμα αποτελούσαν οι αστροναύτες Neil Armstrong, Edwin Aldrin και Michael Collins. Οι δύο πρώτοι έκαναν τον πρώτο περίπατο στην Σελήνη με πρώτο τον Armstrong του οποίου οι πρώτες λέξεις στην επιφάνεια της Σελήνης στις 20 Ιουλίου ήταν: «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα». Οι δύο αστροναύτες εξερεύνησαν τη Σε-λήνη επί δυόμισι ώρες και η προσπάθειά τους μεταδιδόταν απ’ ευθείας στη Γη. Η αποστολή επέστρεψε στις 24 Ιουλίου. Με την επιστροφή τους οι τρεις αστροναύτες μπήκαν σε καραντίνα για 18 ημέρες για την αποφυγή μετάδοσης μικροβίων από τη Σελήνη.