Geschiedenis

Events

Watergeuzen vermoorden 'martelaren van Gorinchem'

1572

De pacificatie van Gent

11-8-1576

De Alternatie van Amsterdam

05/26/1578

De katholieke stadsregering werd afgezet.

Plakkaat van Verlatinghe

06/26/1578

Het Plakkaat van Verlatinghe was een soort onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. Het is op 15 juni 1581 ondertekend. Provincien tekenden het document om Filips II af te zetten als heerser.

Unie van Utrecht

1579

Unie van Atrecht

6-01-1579

Oranje werd vogelvrij verklaard

03-15-1580

Start van de Republiek

1581

Val van Antwerpen

1585

De Spaanse Armada wordt verslagen

1855