Industrialisering

Events

Landboreformen

1700

Landboreformen medvirkede til at afvikle det danske feudalsamfund. Selvstændige bønder opstod og selvejere, hvis overskud kunne bruges til at forbedre produktion og teknologien, her ser vi de første tegn på industrialiseringen.
Taberne:
storre grupppe små husmænd urbaniserede til byerne og søgte arbejde på fabrikkerne. Andre rejste til USA.

Industrialisering

1840 - 1914

1. fase: Industriens fodfæste i DK

1840 - 1860

"den store kornsalgsperiode":
Båret frem af generelt økonomisk vækst(man tjente bl.a. på eksport af korn)!

Hvad gjorde det?
- der blev investeret i redskaber og fabrikker og lign.
- mekanisering
- infrastruktur
- etablering af boliger og butikker
- produktionen steg
- kreditmarkedet udbygges (banker)

2. fase: Udbygning af industrien i DK

1860 - 1890
  • der skete et fald i kornpriserne, hvilket medførte et skrift fra kornproduktion til husdyrsproduktion
  • nye fødevare typer blev sat i produktion

Slaget på fælleden

5-5-1872

Ordensmagten mod arbejderne
Vidner om: anspændt politisk periode i DK

Estrup - attentat forsøg

1885

Vidner om: anspændt politisk periode i DK

3. fase Industrien ved århundredeskiftet

1890 - 1914
  • Driftomlægningen og produktionen fortsatte
  • eksport fortsatte
  • udvidet infrastruktur (jernbaner)
  • voldsomstigning af mekanisering (elektromotoren)
  • produktionen samledes på store fabrikker

Resultat:
- stigende befolkningstal (fordobling)
- traditionelle håndværk blev erstattet af industri, dog stadig landbrugsland

DK blev til et industrisamfund

1945