Litteraturhistorisk tidslinje

Events

Norrøn litteratur

700 - 1350

vikingetiden 793 til 1066, Det norrøne kulturområde fra 860 til 1350. Snorre Sturlason. Den eldre Edda. verdier og idealer. norrøn religion. Heltedikt

Renessansen

1350 - 1600

gjenfødelse av antikken. reformasjonen og humanismen kommer til norge. italia:Dante og Boccaccio. Frankrike: Michel de montaigne. Engeland: William Shakespeare. Spania: Cervantes.

Barokken

1600 - 1700

Sansen for det relegiøse og dramatiske. urolig tid. Thomas Kingo. Dorothe Engelbretsdotter. Petter Dass.

Opplysningstiden

1700 - 1800

opplysnings filosofien , den industrielle revulusjon, De politiske revulusjoner. Francois de Voltaire. Denis Diderot. Ludvig Holberg. Reiselitteratur

Romantikken, Nasjonalromantikken

1780 - 1850

Følelser og Lengsel. rousseau med folkesuverenitetsprinsippet. Welhaven og Wergeland. tysk romantikk: Johann wolfgang Von Goethe. tre typer romantikk i venstreromantikk, høyreromantikk og nasjonaljromantikk. realistisk musikk. asbjørnsen og moe. Edward Grieg. Adolf Tidemand. Ivar Aasen. Knud Knudsen

Realisme

1870 - 1880

Sette problemer under debatt. George Brandes som ville modernisere den norske litteraturen.kvinnerollen, undertrykkelsen, ekteskapet. autoritetpolitikken og maktmissbruket. Ibsen,Kjelland,Bjørnson og Lie.

Naturalismen

1880 - 1890

Fokus på arbeiderklassen. ser på dikning som vitenskap. miljø, arv og samfundsforhold bestemmer menneskets livssituasjon. bruker dikt for å danne et bilde av virkeligheten. enkeltindividet kan ikke endre seg. Amalie skram

Modernismen

1890 - 1945

frie vers. Drama. Prosa. eksperimentering med språk og form. storbylivet. fremmedfølelsen. mystikken. dyster stmmning. psykologi. individet. outsideren

nyrealismen

1900 - 1950

Sigrid Undset. Knut Hamsund. Olav Duun. Johan Falkberget. Rudolf Nilsen. Cora Sandel. Nini Roll Anker. solidaritet med de svake. industrisamfunn. skildrer klasseskille. arbeiderdiktning. mennesker i valgsituasjoner. etiske og eksistensielle spørsmål. dialekt og muntlig stil. videreføring av naturalismens trekk med virkelighetsnære replikker. store realistiske fortellinger. livshistorier og slektskrøniker.