Història

Events

Reforma de Mon-Santillan

1845

Fan que els impostos siguin universals.

Llei del ferrocarril

1855

La duen a terme els liberals, permet que el transport sigui més ràpid i per tant, hi ha intercanvi d'aliments.

Fabriques amb fusos mecànics

1861

Comencen a necessitar el carbó.

Marx funda la AIT

1864

Karl Marx funda l'AIT (associació internacional de treballadors) perquè se n'adona de les injustícies i vol que els obrers es puguin expressar.
Apareixerà el socialisme marxista i l'anarquisme.

1r congrés Federació española de l'AIT

1870

Línia anarquista.

Paul Lafargue

1871

Difon el socialisme marxista.

Nueva federación madrileña

1872

Grup format amb els socialistes i expulsant els anarquistes de la FRE.

Èxode rural

1874 - 1875

La població es mou cap a les zones industrials i costaneres

Agrupación socialista madrileña

1879

Passa de dir-se Nueva federación madrileña a això. Aquest partit s'afilia a la segona internacional.

Segona internacional

1890