LA FALLIDA DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓ (1902-1931)

Events

Tancament de caixes

1899

Nou govern conservador → Francisco Silvela

1899

Es reprèn el torn dinàstic

1901

Majoria d'edat d'Alfons XIII

1902 - 1931

Conferència d'Algesires

1906

Llei d'administració local + Llei electoral

1907

Reprimició vagues + conflictes laborals

1911 - 1912

Fi dels partits del torn dinàstic → "revolució des de dalt"

1912

Llei de Reclutament

1912

Tractat Hispanofrancès

1912