PEC

Events

Jacint Verdaguer 2016

12 June 2016

Resultats acadèmics
Formació ILEC
Nec.de millora relació amb les famílies
Nec. de millora relacions interpersonals alumnes
Valoració molt Positiva del Lema anual de l'Escola (Jornades Culturals)
Dificultats per treballar amb llibres de text
Claustre bones i acollidores persones

2016/17

1 September 2016 - 30 June 2017

-Necessitat de enfortir la llengua (oral i escrita)
-Formació ILEC
-1 Sessió formació treball cooperatiu
-1 Sessió formació treball per projectes
-Formació Gino Ferri per tot l'equip
-Formació Gino Ferri per infantil
- Nova planificació a infantil (presentació en claustre)
-Nova planificació a CI (presentació en claustre)
-Procés de reflexió per establir els mínims de llengua catalana (cicles i intercicles)
-S'inicia la programació per tipologies textuals
-S'inicia el treball de competècia emocional i de centrament a les entrades
-Sessió col·laboració mare de competencia emocional per mestres
-Dotació biblioteques d'aula
-Canvis a l'AMPA i millora relacions amb l'AMPA
-Necessitat d'actualitzar alumnes NESE
-Aula d'acollida curs 17/18

maig/juny 2017

5 June 2017

Reflexió
Cap on volem anar:
Donar importància l'Educació Emocional
Millorar les relaions interpersonals entre els alumnes (treballar la resolución de conflictes)
Treball per projectes
Reforçar llengua oral des d'infantil
Tancar les programacions de llengua
Revisar document de mínims de llengua
Iniciar-nos en matemática manipulativa
Crear Línia d'Escola
Fer formació

curs 17/18

11 December 2017

Claustre perfil de l'alumnat del Jacint Verdaguer:
Bones persones i feliços
Autònoms
Autoestima alta
Feliços i orgullosos dels seus orígens/respectuosos amb les diferències i la diversitat
Responsables
Motivats per conèixer el món que els envolta
Capacitat d'aprendre a aprendre
Amb possibilitats d'èxit
Amb estratègies que els permetin desenvolupar-se en un món canviant, incert i divers
Persones lliures d'expressar idees i emocions
Amb competencia comunicativa (comuncar de maner clara i entenedora)
Capacitat d'entendre, raonar, reflexionar i comunicar sobre el món que els envolta i amb capacitat per millorar-lo
Persones amb esperit crític constructiu

Nivell organitzatiu

19 February 2018

NOFC:
Canvi en l'organització d'entrades i sortides matins, tardes i pati
Distribució lavabos patis
Cura dels alumnes durant l'esbarjo
Facilitant espais de reflexió, comunicació i lleure entre els mestres (cicles, intercicles, claustres pedagògics)
Aprofitament i distribució d'espais (passadissos, patis...)
Llibres de text compartits a l'aula

Projecte Convivència

19 February 2018

Programació competència emocional
Centraments i rexacions a les entrades al mati i del pati
Pla d'acollida
Assessorament CRETDIC (resolución de conflictes des del coneixement de dels alumnes , de la reflexió i de la necessitat de posar límits)

Com ho fem?

19 February 2018

-Treball cooperatiu des de l'emoció (inici de curs)

-SIEI
-Detecció alumnes NESE
- Claustre SIEI/CAD
-Revisió del treball de centrament a les entrades. Detecció de necessitats
-Tastet de formació i materials matemàtica manipulativa
-Desenvolupament programa ILEC
- llibres de text compartits a l'aula
-Programacions llengua per tipologies textuals (incloent les diferents dimensions)
-Programacions de 3 projectes anuals
-Planificació a EI (espais, racons, projectes)
_Programació de competència comunicativa oral a E.I.
-Nou informe a primària
-Nou informe a Educació Infantil

-Buscar espais de col·laboració amb les famílies

Participació famílies

19 February 2018

Comissió menjador
Comissió festes
Grup famílies gitanes
Torrada de castanyes per la Castanayada
Cantada de nadales per les famílies a cada aula
Cantada de "Villancicos·" madres gitanas
Visita dels Reis d'Orient
Participació de les famílies d'EI i CI al pati de EI per Carnaval
Participació famílies de CM i CS per Carnaval
Invitació a conferències, presentació projectes
Festa de sisè i de fi de curs

Nivell pedagògic

19 February 2018

Centrament i relaxació a l'entrada al mati i a l'entrada del pati
ProgramaILEC:
GUST PER LLEGIR
30' de lectura de 15 a 15:30 (primària)
Conversa literària
Espais acollidors
Fons bibliogràfic variat i motivador
Apadrinament lector (6è/1r. 5è/2n.)
Biblioteca Escolar

ESTRATÈGIES DE LECTURA
Prediccions
Visualitzacions
Fer-se preguntes
Taller de lectura
FLUÏDESA LECTORA
Rapidesa (5' diaris a les 4:15)
Presissió (5' diaris a les 4:15)
Prosòdia
Precissió
Participació al CLVA
TRES PROJECTES ANUALS
1 projecte és sobre el lema anual de l'escola
1 projecte és sobre el llibre de lectura "El Gust per llegir"
1 projecte lliure
Participació al projecte Cantània (5è)
Participació en els Premis Mª Lluïsa Prats (6è)
Jocs florals de poesia a l'escola (St. Jordi)
Programacions de llengua per tipologies textuals (aplicat a totes les dimensions de l'àrea)

Introducció de la matemàtica manipulativa
AVALUACIÓ I COAVALUACIÓ

PAD

19 February 2018

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Mesures universals metodològiques
Aula d'acollida
SIEI
CAD
Detecció alumnes NESE
Comissió social
PI
Adaptacions
EE
SEP
Desdoblaments
2 mestres a l'aula