royuuu

Events

Batalla de Guadalete

711

Entrada dels musulmans a la Península Ibèrica

Emirat dependent

711 - 756

Batalla de Poiters

732

És una batalla que dura un dia, comença en el 10 d'octubre de 732 i acaba en el 11 d'octubre de 732

Emirat independent

756 - 929

Al 756, Rahman membre prestigós del clan àrab dels Omeies funda l'emirat independent de Córdoba. En el 756 comença Abderraman I i acaba en el 929.

Califat de Córdoba

929 - 1031

Arriba Abderraman III en el 929 i acaba en el 981.
Després, Almansor arriba al 981 i acaba en el 1002.

Regnes de Taifes

1031 - 1212

En el 1031 comença la Divisió del Califat en Regnes de Taifes i acaba en 1090. En el 1090 arriben els almoràvits, i s'en van a l'any 1142.A tot això, s'hi va sumar la pressió dels Almohades al Nord d'Àfrica contra els almoràvits, fet que va provocar l'inici del que es coneix com als segons Regnes de Taifes. Quan s'en van els almoràvits venen els Almohedes en l'any 1142 i s'en van en el 1212.

Batalla Navas de Tolosa

1212

Els Almohades van ser derrotats per la unió de regnes cristians liderats per Alfons VIII de Castella, a la batalla de las Navas de Tolosa

Regne de Granada

1238 - 1492

El Regne Nassarita de Granada va ser l'últim regne supervivent després de la batalla de las Navas de Tolosa. Rep el nom de la dinastia fundadora, els nassarites, que van començar el seu regnat sobre el territori liderats per Al-Hamar.

Conquesta de Granada

1492

Nombroses lluites internes van anar afeblint al regne i a la dinastia governant, fet que va afavorir la conquesta dels reis catòlics el 1492 d.C.