Hel·lenisme i filosofia medieval

Principals filósofs

Epicur de Samos

341 bc - 270 bc

Creador de l'espicureisme

Zenó de Citión

334 bc - 262 bc

Lucreci

98 bc - 54 bc

Sèneca

4 bc - 65 ac

Plotí

203 ac - 270 ac

Context Històric

Període Hel·lenístic

323 bc - 146 bc

Roma

146 bc - 286

Imperi Romà d'Occident

286 - 476

Imperi Bizantí

330 ac - 1453 ac

Regne Visigòtic

475 - 725

Època Barbara

476 - 751

Imperi Carolingi

751 - 823