Linea del temps de MESOPOTAMIA i EGIPTE

Main

5000 bc - 4500 bc
4500 bc - 4000 bc
3500 bc - 3000 bc
3500 bc - 3000 bc
3000 bc - 2500 bc
3000 bc - 2500 bc
2500 bc - 2000 bc
2000 bc - 1500 bc
2000 bc - 1500 bc
1000 bc - 500 bc
500 bc - 1 bc