Linea del temps de MESOPOTAMIA i EGIPTE

Main

Canals de regadiu

5000 bc - 4500 bc

Aparició de les primeres ciutats

4500 bc - 4000 bc

Invent de l'escriptura

3500 bc - 3000 bc

Calendari Geografic

3500 bc - 3000 bc

Invent de lla roda

3000 bc - 2500 bc

Unificacció

3000 bc - 2500 bc

Piramides

2500 bc - 2000 bc

Imperi Nou

2000 bc - 1500 bc

Codi Hummurabi

2000 bc - 1500 bc

Millora de l'arada

1000 bc - 500 bc

Conquesta d'alexandra el Gran 331

500 bc - 1 bc