Rzeczpospolita Obojga Narodów

Okres

Władcy elekcyjni Rzeczypospolitej Obojga Narodów

1573 - 1795

Władcy

Henryk Walezy

1573 - 1575

Król Francji 1574-1589.Rodzice: Henryk II Walezjusz, Katarzyna Medycejska

Anna Jagiellonka

1575 - 1586

Współrządziła z mężem (Stefanem Batorym), po jego śmierci i koronacji jej siostrzeńca (Zygmunta III) wpływała na politykę państwa.Rodzice: Zygmunt I Stary, Bona Sforza

Stefan Batory

1576 - 1586

Książę Siedmiogrodu 1571-1576.Rodzice: Stefan Batory, Katarzyna Telegdi

Zygmunt III Waza

1587 - 1632

Król Szwecji 1592-1599.Rodzice: Jan III Waza, Katarzyna Jagiellonka

Władysław IV Waza

1632 - 1648

Tytularny król Szwecji 1632-1648, wybrany carem Rosji w 1610, tytularny car Rosji do 1634.Rodzice: Zygmunt III Waza, Anna Habsburżanka

Jan II Kazimierz

1648 - 1668

Abdykował 16 września 1668; tytularny król Szwecji 1648-1660.Rodzice: Zygmunt III Waza, Konstancja Habsburżanka

Michał Korybut Wiśniowiecki

1669 - 1673

Rodzice: Jeremi Wiśniowiecki, Gryzelda Zamoyska

Jan III Sobieski

1674 - 1696

Rodzice: Jakub Sobieski, Zofia Teofila Daniłowiczówna

August II Mocny

1697 - 1704

Elektor Saksonii 1694-1733.Rodzice: Jan Jerzy III, Anna Zofia duńska

Stanisław Leszczyński

1704 - 1709

Rodzice: Rafał Leszczyński, Anna Jabłonowska

August II Mocny

1709 - 1733

Rodzice: Jan Jerzy III, Anna Zofia duńska

Stanisław Leszczyński

1733 - 1736

Rodzice: Rafał Leszczyński, Anna Jabłonowska

August III Sas

1736 - 1763

Elektor Saksonii 1733-1763.Rodzice: August II Mocny, Krystyna Eberhardyna

Stanisław August Poniatowski

1764 - 1795

Abdykował w 1795 roku na rzecz Rosji[13].Rodzice: Stanisław Poniatowski, Konstancja Czartoryska

Wydarzenia

Konfederacja warszawska

1573

Dokument uważany jest za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej.

Pierwsza wolna elekcja

1573

Przeniesienie stolicy do Warszawy

1596

Powstanie Chmielnickiego

1648 - 1655

Potop szwedzki

1655 - 1660