Historische context Republiek

Events

Karel V heerst over de nederlanden

1515 - 1555

Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms

1521

instelling drie Collaterale Raden

1531

Karel V heeft alle Nederlanden in handen

1543

instelling Bloedplakkaten

1550

Filips II heerst over de nederlanden

1555 - 1598

Smeekschrift der Edelen

1566

Beeldenstorm

1566

De hertog van Alva is in Nederland

1567 - 1573

Geuzen ontketenen de opstand in Holland en Zeeland

1572