Adminstyret V13

Adminstyret

OppstartAdminstyret

01/07/2013 - 01/08/2013

Mellomledersamling

01/19/2013

Ankomstdag

02/07/2013

Festival

02/07/2013 - 02/17/2013

SKIDAG

02/11/2013

Transport

Følge opp avtaler

01/07/2013 - 01/14/2013

Første GS-møte

01/14/2013

Frist: vaktlister klare

01/15/2013

Kurs: Trygg trafikk

01/15/2013

kl 17 blir det kurs med Trygg Trafikk med fokus på trafikksikkerhet. Kurset er obligatorisk

Hyttetur

01/18/2013 - 01/20/2013

Kjøre salgsboder

01/21/2013 - 02/06/2013

Frist: melde inn forutsett kjørebehov

01/23/2013

Dialog-Røros

01/29/2013

Gardermoen

02/05/2013 - 02/07/2013

Flytte inn trafo

02/05/2013

Åpen trafo

02/06/2013 - 02/18/2013

Chill out-Hamar

02/06/2013

Dialog-Røros

02/07/2013

Gardermoen

02/17/2013 - 02/18/2013

Chill out - Hamar

02/18/2013

Sekretariatet

Første møte MH+KS

01/05/2013

Første GS-møte

01/09/2013

IT-møte

01/10/2013

Planlegge opplæring velkomstdag + forbedre vertematch

Hyttetur

01/11/2013 - 01/13/2013

Førstehjelpskurs

01/17/2013

Frist: alle klær dialog

01/23/2013

Krisehåndteringskurs

01/23/2013

Frist: enkle forandringer

01/24/2013

Frist: vaktlister klare

01/25/2013

Frist: klær til festivalen

01/28/2013

IT lærer bort reg.system

01/30/2013

Frist: mobiler klar til bruk

02/01/2013

Infomøte: ankomstdag + trafo

02/04/2013

Flytte inn trafo

02/05/2013

Åpen trafo

02/06/2013 - 02/18/2013

Deltakergjengen

Første møte

01/14/2013

Gardermoen

02/05/2013 - 02/07/2013

Værnes

02/07/2013

Sentralstasjonen

02/07/2013

Hygge

Avslutningsball

03/08/2013

Forpleining