Norge 1814-1905

Politisk

Egen grunnlov

1814

Eidsvoll

Norge fri fra Danmark

1814

Formannskapslovene

1837

Første jernbanestrekning åpnes

1854

Oslo-Eidsvoll. Loket hette Caroline

Parlamentarisme innføres

1884

Statsrådsaken - riksrett

Nyvinninger

Veiloven

1824

Systematisk bygging av veier

Telefonlinjer opprettes

1876

Kristiania - 169 abonnenter